Cyfleoedd gwych i fod yn brentis gyda Chyngor Gwynedd

Dyddiad: 12/02/2021
Prentisiaid.png

Mae Cyngor Gwynedd yn edrych i benodi nifer o brentisiaid newydd mewn amrywiaeth o feysydd dros y misoedd nesaf.

 

Daw hyn wedi lansio Cynllun Prentisiaethau’r Cyngor yn 2019, gyda nifer o’r unigolion gafodd gyfle ar y pryd bellach wedi symud ymlaen i swyddi gyda’r Cyngor.

 

Meddai’r Cynghorydd Nia Jeffreys, Aelod Cabinet Cyngor Gwynedd sy’n arwain ar y maes:

 

“Fel Cyngor, rydan ni eisiau sicrhau swyddi da i bobl Gwynedd ac fel un o gyflogwyr mwyaf y sir, mae’n bwysig ein bod yn parhau i ddatblygu gweithlu o safon i’r dyfodol.

 

“Trwy’r cynllun prentisiaethau, rydan ni yn awyddus i gynnig profiad o weithio ochr yn ochr efo swyddogion arbenigol, yn ogystal a sicrhau hyfforddiant, datblygu sgiliau a chymwysterau wrth weithio.

 

“Mae hi mor wych gweld fod nifer o’r unigolion gafodd gyfle prentisiaeth gyda Chyngor Gwynedd wedi gallu datblygu a sicrhau swydd yn yr awdurdod.

 

“Does dim dwywaith fod y cynllun prentisiaethau yn cynnig sylfaen wych i bobl ddatblygu gyrfa, a hynny drwy gyfrwng yr iaith Gymraeg, wrth gwrs. Mae yna gyfleoedd ar gael mewn amrywiaeth o feysydd gan gynnwys yn y maes gofal oedolion, anableddau dysgu, gofal plant, peirianneg sifil, busnes a gweinyddiaeth a thechnoleg gwybodaeth.”

 

Gall unrhyw un wneud cais am brentisiaeth gyda’r Cyngor – mae cyfleoedd ar agor i unrhyw un sydd dros 16 oed, sy’n byw yng Nghymru ac heb fod mewn addysg lawn amser.

 

Mae prentisiaeth gyda Chyngor Gwynedd yn cynnig dechrau ar lwybr gyrfa, trwy gynnig cyfle i ddysgu wrth weithio, magu profiad proffesiynol yn ogystal â chymhwyster perthnasol a hyn oll drwy gyfrwng y Gymraeg.

 

Ers 2019, mae Mared Wyn Owen wedi bod yn dilyn prentisiaeth fel Prentis Maes Gofal Oedolion. Mae hi wedi cael budd sylweddol o’r cynllun ac yn annog unrhyw un sydd â diddordeb i fynd amdani.

 

Meddai Mared: “Ydach chi’n meddwl gwneud prentisiaeth yn y maes gofal oedolion? Ewch amdani, mae’n braf darfod pob shifft yn gwybod bod chi wedi gwneud gwahaniaeth i ddiwrnod unigolyn.”

 

Mae Ceris Alaw Jones wedi bod yn brentis Peirianneg Sifil (Priffyrdd a Bwrdeistrefol) gyda’r Cyngor: “Mae prentisiaeth yn gyfle gwych i berson ifanc. Dwi wedi cael profiadau amrywiol iawn ers cychwyn ar y cynllun ac wir wedi mwynhau. Mae’n grêt cael y profiad, cymhwyster, ennill cyflog a chael cymorth fy nghydweithwyr i gyd ar unwaith.”

 

Bydd manylion am yr holl brentisiaethau sydd ar gael gyda Chyngor Gwynedd dros yr wythnosau nesaf yn cael eu cyhoeddi ar www.talentcyngorgwynedd.com, a bydd y cyfleoedd hefyd yn cael eu hyrwyddo ar gyfrifon cymdeithasol y Cyngor.

 

 

LLUN: 

Mared Wyn Owen, Prentis Maes Gofal Oedolion gyda’r Cyngor a Ceris Alaw Jones sydd wedi bod yn dilyn prentisiaeth Peirianneg Sifil