Byw'n Iach yn cymryd cam i greu cyfleusterau sy'n Ddementia Gyfeillgar

Dyddiad: 17/02/2021

Dementia Actif Gwynedd yn darparu sesiynau gwybodaeth rhithiol ‘Ffrindiau Dementia’ i 74 o staff Byw’n iach, i godi ymwybyddiaeth am ddementia ac i ddysgu mwy am y 5 Neges Allweddol gan yr Gymdeithas Alzheimer’s :

1. Nid yw dementia yn rhan naturiol o heneiddio.

2. Achosir dementia gan afiechydon i’r ymennydd.

3. Nid dim ond colli’ch cof yw dementia.

4. Mae’n bosibl byw’n dda gyda dementia.

5. Mae mwy i’r person na’r dementia.