Ail-agor pont droed ym Mhenrhyndeudraeth

Dyddiad: 25/02/2021

Mae pont droed boblogaidd  ym Mhenrhyndeudraeth bellach wedi ail-agor yn dilyn bod ar gau ers 2017.

 


Cafodd Pont y Mileniwm, a ddefnyddir i groesi cors o fewn Parc y Mileniwm yn y dref ei chodi ar droad y mileniwm ac mae'n boblogaidd iawn ymysg trigolion lleol.

 

Yn dilyn defnydd helaeth, dirywiodd cyflwr y bont i'r fath raddau fel ei bod yn beryglus, ond bellach yn dilyn grant Gwella Mynediad Llywodraeth Cymru mae'r gwaith o atgyweirio’r bont wedi'i gwblhau.Dywedodd y Cynghorydd Gareth Griffith, Aelod Cabinet Cyngor Gwynedd sy'n arwain ar lwybrau troed:

“Rydan ni’n falch iawn fod Pont y Mileniwm wedi ail-agor yn swyddogol. Mae’n adnodd pwysig iawn o fewn y gymuned, ac yn golygu y gall pobl unwaith eto gael mynediad i rannau o'r parc yn eu hamser hamdden, sydd mor bwysig ag erioed yn ystod y cyfnod heriol yma yn sgil y Coronafeirws.

 

“Hoffwn ddiolch i bawb sydd wedi bod ynghlwm â’r prosiect am eu cydweithrediad yn ogystal â’r contractwr a gwblhaodd y gwaith sef Dinas Contracting Cyf.”

 
Meddai’r Cynghorydd Sir lleol, Y Cynghorydd Gareth Thomas: “Mae pawb yn yr ardal yn hynod falch o weld y bont wedi ail-agor. Mae'r llecyn yn fan hynod o boblogaidd yn yr ardal gan drigolion lleol, a dwi'n siŵr y bydd ymwelwyr  yn elwa pan fydd y cyfyngiadau yn llacio, gan roi hwb i’r economi leol.”

 

 

Ariannwyd y prosiect gan Gwella Mynediad Llywodraeth Cymru mewn cydweithrediad â Chyngor Tref Penrhyndeudraeth ac Adran Cefn Gwlad Cyngor Gwynedd.