Storiel yn apelio am eitemau sydd yn ymwneud â phrotest

Dyddiad: 13/02/2020
Bathodynnau-Protest-Badges

Mae Storiel yn apelio i aelodau o’r cyhoedd i roi neu fenthyg eitemau sydd yn gysylltiedig â phrotest.

Mae bwlch yng nghasgliad Storiel ar y thema o brotest, ac mae’r amgueddfa yn awyddus i allu dweud stori protest trwy greiriau.

Mae Storiel yn chwilio am eitemau sydd wedi cael eu creu neu eu defnyddio gan bobl yn protestio dros achosion er mwyn lleisio eu barn yn ystod yr 20fed ganrif hyd at y cyfnod presennol - ac sydd yn berthnasol i ardal Gwynedd. Er enghraifft, gall eitemau fod yn gysylltiedig gyda’r symudiad y swffragetiaid, streiciau neu brotestiadau dros yr iaith Gymraeg neu newid hinsawdd.

Gall yr eitemau amrywio o bethau protest traddodiadol megis baneri, posteri a bathodynnau i eitemau pob dydd sydd yn adrodd hanes personol protest.

Y bwriad yw creu arddangosfa yng nghas cymunedol yn Storiel a’u dangos o 30 Mawrth hyd at 26 Medi 2020.

Bydd yr eitemau sydd yn cael eu rhoi yn dod yn rhan o gasgliad Storiel ac yn cyfrannu at greu darlun mwy cyflawn o hanes a diwylliant Gwynedd. Bydd yr eitemau sydd yn cael eu rhoi ar fenthyg yn cael eu dychwelyd ar ddiwedd yr arddangosfa.

Os oes gennych ddiddordeb i roi neu benthyg eitemau sydd yn ymwneud a phrotest i Storiel, cysylltwch â Helen Gwerfyl, Swyddog Casgliadau Amgueddfaol Prifysgol Bangor a Storiel, drwy e-bost ar helengwerfyl@gwynedd.llyw.cymru neu ffoniwch 01286 679823 erbyn 6 Mawrth 2020.

Mae diwrnod taro i mewn wedi cael ei drefnu ar 27 Chwefror 2020 rhwng 11am-3pm yn Storiel, Bangor sydd yn gyfle i aelodau o’r cyhoedd i ddod ag eitemau sydd yn ymwneud a phrotest i mewn. 

Llun: Bathodynnau Protest