Nodyn atgoffa microsglodynnu i berchnogion ceffylau

Dyddiad: 02/02/2021

Nodyn i atgoffa perchnogion ceffylau yng Nghymru bod y dyddiad cau i ficrosglodynnu eu hanifeiliaid yn agosáu.

 

Mae Rheoliadau Adnabod Ceffylau (Cymru) 2019 yn gosod dyletswydd gyfreithiol i berchnogion a cheidwaidwyr yng Nghymru sicrhau bod eu ceffylau yn cael microsglodyn erbyn Chwefror 12, 2021.

 

Bydd microsglodynnu gorfodol yn caniatáu i awdurdodau lleol a'r Heddlu olrhain perchnogion ceffylau sydd wedi'u gadael, ar goll neu wedi'u dwyn, fel y gellir eu haduno â'u perchnogion yn haws.

 

Dylai ceidwaid cofrestredig fod wedi derbyn llythyr yn eu hysbysu o'r hyn y mae angen iddynt ei wneud i gydymffurfio â'r Rheoliadau.

 

Mae mwy o wybodaeth hefyd ar gael yn:

 

https://llyw.cymru/dyddiad-cau-microsglodynnu-ceffylau-12-chwefror-2021