Dathlu Dwynwen a Hyrwyddo'r Gymraeg

Dyddiad: 01/02/2019
Hunaniaith Port

Cyflwynwyd tlws Cystadleuaeth Addurno Ffenest Siop Caru Port eleni i siop lyfrau Browsers Bookshop.  Trefnir y gystadleuaeth flynyddol ar ran Caru Port gan Hunaniaith: Menter Iaith Gwynedd. 

 

Derbyniodd Browsers y wobr gan iddynt wneud defnydd o lyfrau a nwyddau’r siop i ddehongli naws Celtaidd Dwynwen ac i annog pobl i ddathlu dydd y nawddsant drwy ymweld ag Ynys Llanddwyn

 

Dywedodd Ifan Llewelyn, Swyddog Datblygu Iaith Hunaniaith: “Mae pwrpas y gystadleuaeth, yn ddeublyg: ar yr un llaw mae’n hyrwyddo gŵyl sy’n unigryw Gymreig ym Mhorthmadog ac yn rhoi lliw a bwrlwm ym musnesau Port ar adeg llwm o’r flwyddyn.

 

Mae’r gystadleuaeth hefyd yn rhoi cyfle i mi ymweld â holl fusnesau Port i’w hannog i wneud mwy o ddefnydd o’r Gymraeg”. 

 

Meddai Sian Cowper, cyd-berchnenog Browsers, “’Da ni wedi’n syfrdanu a gwirioni ein bod wedi ennill, mae o’n hwb i ni fel busnes ac mae’r sgyrsiau a gawsom hefo Hunaniaith wedi’n darbwyllo i wneud mwy o ddefnydd o’r Gymraeg wrth hyrwyddo ein busnes”. 

 

Mi fydd cynllun ‘Cymraeg Byd Busnes’ y  Llywodraeth yn gymorth mawr i fusnesau fel Browsers gan mai pwrpas y cynllun ydi annog cynnydd defnydd o’r Gymraeg gan fusnesau; mae’n gynllun sy’n cynnig cyngor a chymorth ymarferol ac ar gael i holl fusnesau bach Porthmadog.

 

Am fwy o fanylion am Cymraeg Byd Busnes, e-bostiwch gwybodaeth@cymraegbusnes.cymru

 

LLUN: Chwith i’r dde:  y Cyng. Selwyn Griffiths, Ifan Llewelyn, Hunaniaith a Sian Cowper a Liv-Marie Lewis o siop lyfrau Browsers.