Sesiynau Cerddorol yn parhau i Bobl Hŷn ym Methesda a Deiniolen

Dyddiad: 01/02/2018
Mae Canolfan Gerdd William Mathias wedi bod yn cynnal sesiynau cerddorol i drigolion hŷn Gwynedd ers mis Tachwedd 2016, ac mae’r sesiynau yn parhau yn 2018. Prif amcan y cynllun yw taclo unigrwydd ac arwahanrwydd ymhlith y boblogaeth hŷn.

 

Mae sesiynau ‘Atgofion ar Gân’ wedi cychwyn ym Methesda a Deiniolen ers diwedd mis Hydref, ac maent yn parhau ym Methesda ar fore Gwener, 9 Chwefror rhwng 10:30 ac 11:30 yn Neuadd Ogwen, cyn symud ymlaen i Dŷ Elidir, Deiniolen yn y prynhawn rhwng 2:00 a 3:00.

 

Bydd paned ar gael ar ddiwedd pob sesiwn, a bydd plant o’r ysgolion lleol yn ymuno yn y Gwanwyn.

 

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â Chanolfan Gerdd William Mathias ar 01286 685 230 / post@cgwm.org.uk