Manylion cyswllt newydd gwasanaethau cymdeithasol Gwynedd

Dyddiad: 02/02/2018

Mae’r ffordd y bydd oedolion yn cael mynediad at wasanaethau cymdeithasol yng Ngwynedd yn newid ar 5 Chwefror.

O’r dyddiad hwn, bydd gwasanaeth Gwybodaeth, Cyngor a Chymorth ar gael ar lefel mwy lleol, gyda thimau wedi eu lleoli yn Llŷn, Caernarfon, Bangor, Eifionydd / gogledd Meirionnydd a de Meirionnydd.

Bydd y pum tîm newydd yn cymryd lle’r hen Dim Cynghori ac Asesu Oedolion a Thimau Ardal Arfon, Dwyfor a Meirionnydd.

Meddai’r Cynghorydd Gareth Roberts, Aelod Cabinet Cyngor Gwynedd dros Wasanaethau Oedolion, Iechyd a Llesiant:

“Mae’r newid hwn yn golygu fod y bobl sydd angen y gwasanaethau hyn, ynghyd a’u theuluoedd yn gallu cysylltu gyda’r swyddogion perthnasol yn uniongyrchol. Bydd yr ardaloedd llai hefyd yn golygu y bydd yn haws i’r staff gael gwell dealltwriaeth o’r hyn sy’n digwydd yn y cymunedau lleol, fydd yn ei dro yn gwella profiad unigolion.

“Dyma’r cam cyntaf yn y gwaith i sefydlu timau integredig ar draws maes gofal cymdeithasol ac iechyd cymunedol, sef gwasanaethau fel nyrsys cymunedol, therapyddion galwedigaethol a ffisiotherapyddion.

“Mae’r newid yma yn ymateb i ofynion Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant a’r bwriad yw bydd y rhaglen o gefnogaeth fydd yn cael ei chynnig gan y pum tîm newydd hwn yn sefydlu diwylliant a phrosesau gwaith newydd, er budd pobl Gwynedd.”

Y manylion cyswllt ar gyfer y timau newydd fydd:

  • Tîm Llŷn – 01758 704099, OedolionLlyn@gwynedd.llyw.cymru
  • Tîm Caernarfon – 01286 679099, OedolionCaernarfon@gwynedd.llyw.cymru
  • Tîm Bangor – 01248 363240, OedolionBangor@gwynedd.llyw.cymru
  • Tîm Eifionydd/GogleddMeirionnydd – 01766 510300, OedolionEifionydd/GogMeirionnydd@gwynedd.llyw.cymru
  • Tîm de Meirionnydd – 01341 424499, OedolionDeMeirionnydd@gwynedd.llyw.cymru     

 

Mae’r wybodaeth am y newidiadau yn cael ei gylchredeg o fewn y cymunedau lleol, yn ogystal ac asiantaethau y mae’r Cyngor ynghlwm â nhw er mwyn sicrhau bod y defnyddwyr gwasanaeth yn gwybod sut i gysylltu â’r gwasanaethau hanfodol hyn os y byddant eu hangen.