Llythyrau o'r Dwyrain Pell: arddangosfa o waith Sian Hughes yn Storiel

Dyddiad: 13/02/2018
SianHughes

Mae arddangosfa newydd o waith yr artist Sian Hughes i’w weld yn Storiel, Bangor o hyn hyd 7 Ebrill.

 

Ysbrydolwyd yr arddangosfa hon gan lythyrau a ysgrifennwyd yn y Dwyrain Pell gan fam yr arlunydd yn yr 1960au. Mae’r llythyrau post awyr bregus hyn yr anfonodd at ei mam hi yn gofnodion personol o fywyd mewn gwlad dramor.

 

Dewiswyd ambell i lythyr ac fe’u hysgythrwyd ar bren gyda laser. Yna, fe’u rholiwyd yn glai papur porslen a’u ffwrndanio i 1260C i greu arteffact porslen pur.

 

Meddai Sian Hughes ynghylch y broses hon: “Rwy’n defnyddio clai porslen papur llin yn yr un modd ag y buaswn yn defnyddio papur, gan ei dorri a’i blygu i greu ffurfiau cerfluniol a ysbrydolwyd gan setiau sace, cistiau te a dysglau. Pwysleisir ei dryleuedd trwy oleuo o’r cefn i ddatguddio haenau o destun, delwedd a dyluniad argraffedig.

 

“Fy nod yn yr arddangosfa hon yw creu gofod myfyriol ar gyfer ffurf storïol a cherfluniol.”

 

Mae Sian Hughes yn Arlunydd Preswyl yn Liverpool Hope University gyda phrosiect AA2A. Mae hi’n ymgysylltu’n aml gyda’r cyhoedd drwy gynnal gweithdai drwy brosiectau megis ‘Lost Art’ a ‘Creative Alternatives’.

 

Bydd yr arddangosfa ‘Llythyrau o’r Dwyrain Pell’ i’w weld yn Storiel, Bangor hyd nes 7 Ebrill.

Mae Storiel ar agor Mawrth-Sadwrn 11am-5pm.

 

Am ragor o wybodaeth am waith yr artist, ewch i www.sianhughesart.wordpress.com