Cadarnhau bwrdd cyfarwyddwyr Cwmni Hamdden Gwynedd

Dyddiad: 28/02/2018

Mae cynlluniau cyffrous y Cyngor ar gyfer dyfodol ei ganolfannau hamdden wedi cyrraedd carreg filltir bwysig wrth i fwrdd cyfarwyddwyr ar y cwmni hamdden Gwynedd arfaethedig gael eu cadarnhau.

 

Ym mis Hydref 2017, fe wnaeth cynghorwyr Gwynedd gefnogi bwriad i sefydlu cwmni a fydd yn cael ei reoli gan y Cyngor a fydd yn gyfrifol am 12 canolfan hamdden y sir.

 

Mae saith o gynghorwyr Gwynedd sy’n cynrychioli cymunedau ar draws y sir yn cychwyn ar eu gwaith fel cyfarwyddwyr yn fuan. Byddant yn gyfrifol am berfformiad y cwmni a gosod strategaeth datblygu’r corff.

 

Meddai Aelod Cabinet Hamdden Cyngor Gwynedd, y Cynghorydd Craig ab Iago: "Mi fyddwn i’n hoffi diolch i’r saith aelod am ymgymryd â’r rôl bwysig yma fel cyfarwyddwyr ein cwmni hamdden newydd ac rydw i’n edrych ymlaen at gydweithio efo nhw ar y fenter gyffrous. Dwi'n falch iawn fod saith o gynghorwyr brwdfrydig ar y bwrdd, mae pob un ohonyn nhw'n dod â chefndir gwahanol a phrofiadau amrywiol i'r gwaith o lywio cyfeiriad y cwmni.

 

“Fel Cyngor, rydan ni yn credu mai’r model newydd yma ydi’r opsiwn gorau posib i gynnal y rhwydwaith presennol o ganolfannau hamdden ac edrych am gyfleoedd newydd i’r dyfodol.

 

"Mae’n ffaith fod y cyllid yr ydan ni’n ei dderbyn gan y llywodraeth i ddarparu gwasanaethau lleol yn cael ei dorri, ac mae hyn yn golygu fod rhaid i ni feddwl yn greadigol am sut y byddwn ni’n darparu gwasanaethau i’r dyfodol.

 

“Rydan ni’n teimlo fod y model o sefydlu cwmni yn ein galluogi ni i sicrhau arbedion ariannol sylweddol tra’n sicrhau fod y gwasanaethau i drigolion yn parhau. Ni fyddai wedi bod yn bosib i ni ddarparu’r arbedion blynyddol yma os byddai’r canolfannau yn parhau o fewn y Cyngor, a byddai hynny yn ei dro yn arwain ar doriadau anorfod mewn gwasanaeth.” 

 

Y saith aelod o fwrdd cyfarwyddwyr Cwmni Hamdden Gwynedd ydi: Y Cynghorydd Sian Wyn Hughes (Morfa Nefyn); Y Cynghorydd Berwyn Parry Jones (Cwm-y-glo); Y Cynghorydd Beth Lawton (Bryncrug / Llanfihangel); Y Cynghorydd Dewi Owen (Aberdyfi); Y Cynghorydd Jason Parry (Caernarfon - Peblig); Y Cynghorydd Catrin Wager (Bangor - Menai); Y Cynghorydd Cemlyn Rees Williams (Caernarfon - Cadnant).

 

Mewn datganiad ar y cyd, dywedodd y cyfarwyddwyr: “Fel aelodau’r Bwrdd, rydan ni’n edrych ymlaen yn fawr at y gwaith cychwynnol o ddatblygu’r cwmni newydd. Mae’n brosiect cyffrous gyda chyfle i ddatblygu ac arloesi. Fel cynghorwyr, rydym yn awyddus i sicrhau fod yr un lefel o wasanaeth uchel mae cwsmeriaid y canolfannau yn ei gael ar hyn o bryd yn parhau i’r dyfodol.”

 

Mae disgwyl i’r cwmni fod yn weithredol o’n fuan yn 2019.