Arddangosfa 'Mae'n dawel iawn yma' gan Noëlle Griffiths

Dyddiad: 12/02/2018
poster NoelleGriffiths-page-001

Tirwedd trwy’r tymhorau yw’r ysbrydoliaeth ar gyfer peintiadau yn arddangosfa Noëlle Griffiths  sydd i’w weld yn Storiel ym Mangor, gan archwilio’r gofod rhwng haniaeth a ffurfiad.

Cyfnodau dwys o edrych, gwrando, ysgrifennu a darlunio yw’r man cychwyn.  Mae’r gwaith yn archwilio creu darluniau drwy ddefnyddio paent tenau wedi’i staenio ac mewn haenau. Mae pob darlun gydag atgof neu’r ymdeimlad o le ac yn datblygu’n reddfol.

Meddai Noëlle Griffiths: “Yn aml, mae’n dawel yma, yw fy mrawddeg gyntaf wrth ysgrifennu nodiadau yn y dirwedd bob tymor. Weithiau, bydd y nodiadau hyn yn cynnwys yr hyn sy’n digwydd yn bersonol neu’n wleidyddol yn y byd ar y pryd.”

Fe astudiodd Noëlle Griffiths Gelf Gain yn Ysgol Gelf St Martin’s, Llundain rhwng 1978 ac 1982 cyn symud i ogledd Cymru ym 1985 i beintio. Dechreuodd ddysgu celf yn rhan amser ym 1987 ac am yr ugain mlynedd diwethaf mae wedi dysgu ar y cwrs gradd rhan amser mewn Celf Gain ym Mhrifysgol Bangor.

Yn ogystal â hyn, mae Noëlle yn dysgu ar gyrsiau celf yn ne-orllewin Sbaen a hefyd o’i stiwdio yn Eryri. Mae wedi arddangos ei gwaith yn gyson ers 1985 ac yn 2005 fe ddechreuodd www.artistbooksonline.com

Bydd yr arddangosfa ‘Mae’n dawel iawn yma’ i’w weld yn Storiel, Bangor hyd nes 14 Ebrill.

Mae Storiel ar agor Mawrth-Sadwrn 11am-5pm.