Arddangosfa 'Hunan' yn Storiel

Dyddiad: 12/02/2018
Poster Hunan

Mae Storiel wedi comisiynu prosiect cymunedol a fydd yn arwain at greu gwaith celf sydd wedi’i ysbrydoli gan hanes Gwynedd a’r casgliadau yn Storiel, Bangor.

Mae gwaith eisoes wedi dechrau i drafod a rhannu syniadau gyda phobl a phlant Gwynedd i gasglu syniadau drwy gynnal cyfres o weithgareddau a digwyddiadau.

Mae’r prosiect yn cael ei arwain gan yr artist ifanc lleol, Llŷr Erddyn Davies, sydd wedi’i leoli yng Nghaernarfon.

Ers graddio yn 2014 gyda gradd BA (Hons) mewn Celfyddyd Gain o Brifysgol Falmouth, mae Llŷr wedi parhau i ymarfer fel artist aml gyfrwng yng Nghaernarfon. Mae’n rhan o rwydwaith CARN ac wedi bod ar breswyliad STAMP: Gefail yr Ynys, Caernarfon fel rhan o gynllun Creu Cymunedau Cyfoes.

Meddai Llŷr: “Mae’r arddangosfa yn grynhoad o waith a syniadau gyda phrintiau a darluniau personol a gwaith clai wedi ei greu gan y cyhoedd. Bydd cyfleoedd yn ystod yr arddangosfa am adborth gan ymwelwyr ar y prosiect yn sgil gwahanol weithgareddau.”

Mae’r prosiect yn un cyfredol a’r bwriad yw lleoli’r gwaith celf ar safle Storiel. Bydd yr arddangosfa hon i’w weld tan 17 Mawrth.

Mae Storiel ar agor Mawrth – Sadwrn 11am – 5pm.