Arddangosfa 'Codi'r Llen' gan Iorwen James

Dyddiad: 13/02/2018
IorwenJames

Bwriad Iorwen James yn yr arddangosfa ‘Codi’r Llen’ yn Storiel yw dangos dawn y marionét i gyfleu cymeriad ac emosiwn, yn ogystal ag adlewyrchu eu pwysigrwydd theatrig. Yn wir, cawn dystiolaeth bod yr Eifftiaid yn defnyddio’r marionét mor gynnar â 2000 CC.

 

Sbardunwyd diddordeb yr arlunydd, Iorwen James mewn marionétau pan ddechreuodd eu casglu ar ôl treulio peth amser yn ne orllewin Ffrainc. Nid oedd bwriad ar y pryd i’w darlunio, ond o’u gweld mewn golau arbennig un diwrnod, cafodd ei swyno gan yr awgrym o’u gorffennol a phenderfynodd eu peintio.

 

Erbyn hyn mae’r arlunydd wedi creu 50 o ddarluniau ohonynt, sydd eisoes wedi’u harddangos yn rheoliad yng Nghymru, yr Alban a’r Iwerddon.

 

Fe astudiodd Iorwen James Celfyddyd Gain yng Ngholeg Celf Abertawe. Yn ogystal â’i diddordeb amlwg mewn darlunio, mae gan Iorwen ddiddordeb mawr ym myd theatr. Cafodd hi’r cyfle i weithio fel cynllunydd gwisgoedd gyda Chwmni Theatr Cymru a hefyd gyda chwmnïau teledu S4C, gan dderbyn BAFTA ym 1999. Mae hi bellach yn canolbwyntio ar beintio yn llawn amser.

 

Bydd yr arddangosfa ‘Codi’r Llen’ i’w weld yn Storiel, Bangor hyd nes 14 Ebrill.

 

Mae Storiel ar agor Mawrth-Sadwrn 11am-5pm.