Ystafelloedd Ffitrwydd Newydd i Ganolfannau Hamdden Gwynedd

Dyddiad: 10/02/2017
Pulse

Ystafelloedd Ffitrwydd Newydd i Ganolfannau Hamdden Gwynedd

 Mae canolfannau hamdden Gwynedd wedi derbyn offer newydd yn eu hystafelloedd ffitrwydd.

 Mae’r ystafelloedd ffitrwydd yn cynnwys yr offer cardiofasgwlaidd gorau bosib yn ogystal ag offer codi pwysau. Sut fyddech chi’n hoffi gwylio eich hoff raglen deledu neu yrru e-byst wrth gymryd rhan mewn ymarfer corff? Gydag offer cardiofasgwlaidd  newydd ‘Pulse’ mae’n bosib gwneud hynny! Mae’n bosib cysylltu eich ffôn symudol i’r offer hefyd. 

 Meddai’r Cynghorydd Mair Rowlands, Aelod Cabinet Cyngor Gwynedd ar gyfer Gwynedd Iach:

 “Mae Canolfan Hamdden Caernarfon; Pwllheli a Phorthmadog wedi cael yr offer newydd ers mis Ebrill 2016. Yn dilyn llwyddiant yr offer yn y tair canolfan hamdden yma, yn ogystal â chynnydd yn y nifer o aelodau’r canolfannau, cafodd y penderfyniad ei wneud i ehangu'r un cynnig i ganolfannau hamdden eraill yng Ngwynedd. Mae hyn yn brosiect cyffrous iawn sy’n mynd i fod o fudd i drigolion ledled Gwynedd.”

 Bydd y ciosg yn yr ystafell ffitrwydd yn eich galluogi i gael mynediad at hyfforddwr personol a chynllunio eich ymarfer corff. Mae'r ap “PulseMove”, sydd ar gael ar ffonau symudol Android ac iOS, yn cynnig ffordd gyflym, rhad a didrafferth o gofnodi gweithgaredd ydych yn rhan ohono unrhyw bryd, yn unrhyw leoliad; gan gynnwys yn y stiwdio grŵp seiclo neu allan ar feic. Bydd yn eich galluogi i fonitro data ffitrwydd megis llosgi calorïau, pellter a chyflymder, i bennu nodau personol. Bydd hefyd yn bosib derbyn adroddiadau barn a rhannu eich data yn gymdeithasol gyda ffrindiau.

 Am fwy o wybodaeth cysylltwch â’ch ganolfan hamdden leol. Mae’r manylion cyswllt ar y wefan www.gwynedd.llyw.cymru/hamdden.