Datganiad ar ran Cwmni Horizon- Rydyn ni eich angen chi! Horizon yn lansio ail flwyddyn Cynllun Prentisiaeth Wylfa Newydd

Dyddiad: 13/02/2017

Datganiad ar ran Cwmni Horizon

"Rydyn ni eich angen chi! Horizon yn lansio ail flwyddyn Cynllun Prentisiaeth Wylfa Newydd

Heddiw, agorodd Pŵer Niwclear Horizon geisiadau ar gyfer ei ail garfan o brentisiaid technegol er mwyn cefnogi prosiect gorsaf bŵer niwclear Wylfa Newydd ar Ynys Môn.

Mae’r ail garfan o 12 prentis yn rhan o ymrwymiad Horizon i roi gweithlu medrus lleol ar waith i helpu adeiladu a gweithredu’r orsaf bŵer niwclear yn y dyfodol.

Cafodd y cynllun cynhwysfawr tair blynedd hwn ei ddylunio mewn partneriaeth â Grŵp Llandrillo Menai ac mae’n rhoi cyfle i fyfyrwyr uchelgeisiol sydd â meddylfryd peirianyddol i feithrin sgiliau a chymwysterau gwerthfawr wrth weithio ar un o brosiectau seilwaith mwyaf trawsnewidiol Ewrop.

Bydd y prentisiaid yn dilyn yn ôl troed carfan y llynedd ac wedi eu lleoli i ddechrau yng ngweithdy Grŵp Llandrillo Menai ym Mangor, lle byddant yn mynd i’r afael â’r sgiliau peirianneg sydd eu hangen i adeiladu a gweithredu Wylfa Newydd. Yna ar ôl i’r Ganolfan Beirianneg newydd sbon agor ar Gampws Coleg Menai yn Llangefni, bydd y prentisiaid yn symud i’r fan honno. Mae’r Ganolfan Beirianneg wedi cael buddsoddiad o £1miliwn gan Horizon ac mae disgwyl iddi agor yn ystod blwyddyn academaidd 2018-2019.

Dywedodd Greg Evans, Cyfarwyddwr Diogelwch a Chynhyrchu Horizon:

"Mae’n gyfnod cyffrous i fod yn gwneud penderfyniadau gyrfa yng Ngogledd Cymru oherwydd y nifer o brosiectau ynni a pheirianneg mawr a hirdymor sydd ar y gweill.

"Bwriad cynllun prentisiaeth Wylfa Newydd yw darparu’r gefnogaeth, yr hyfforddiant a’r mynediad sydd ei angen ar beirianwyr gorau Horizon i roi hwb i yrfa yn y sector ynni. Mae’n gyfle arbennig, felly rwy’n annog unrhyw un sydd â diddordeb yn y diwydiant i fynd i gael golwg a gwneud cais!"

Dywedodd Dr Ian Rees, Cyfarwyddwr Gweithredol Grŵp Llandrillo Menai - Datblygu Busnes:

"Mae Grŵp Llandrillo Menai yn falch iawn o gael rôl mor bwysig i’w chwarae yn natblygiad y gweithlu medrus lleol.

"Fel sefydliad, ein blaenoriaeth yw helpu’r bobl leol i gael yr addysg, y sgiliau a’r profiad a fydd yn eu galluogi i gael swyddi ar brosiectau fel Wylfa Newydd.

"Rydyn ni wedi bod yn falch iawn o ddatblygiad y garfan bresennol o Brentisiaid Horizon sy’n astudio yn y coleg, ac rydyn ni’n edrych ymlaen at groesawu’r garfan newydd o ddarpar beriannwyr ym mis Medi."

Dywedodd Nia James, prentis gyda Horizon:

"Yn y blynyddoedd nesaf, Wylfa Newydd fydd un o brosiectau mwyaf y Deyrnas Unedig, felly mae cael cyfle i roi fy niddordeb mewn peirianneg ar waith yn yr orsaf bŵer arfaethedig a datblygu fy sgiliau yn gyffrous iawn. Mae’n gwrs heriol, ond dyna’r ffordd orau i ddysgu beth sydd ei angen i adeiladu a gweithredu un o brosiectau ynni pwysicaf Ewrop."

Gellir llenwi ceisiadau ar-lein yn www.horizonnuclearpower.com/technical-apprenticeship-scheme