Datganiad ar ran Cwmni Horizon- Horizon yn cyhoeddi ei fod yn penodi aelodau newydd ar ei Fwrdd Cyfarwyddwyr

Dyddiad: 13/02/2017

Datganiad ar ran Cwmni Horizon

Horizon yn cyhoeddi ei fod yn penodi aelodau newydd ar ei Fwrdd Cyfarwyddwyr

Mae Pŵer Niwclear Horizon wedi cyhoeddi heddiw ei fod yn penodi dau aelod newydd ar Fwrdd Horizon Nuclear Power Wylfa Ltd. Bydd William Doig, Ymgynghorydd Pŵer ac Ynni, Grove Consulting a Dr Ken Petrunik, cyn Ymgynghorydd i Brif Weithredwr Pŵer Niwclear, Emirates Nuclear Energy Corporation, yn ymuno â’r Bwrdd fel cyfarwyddwyr anweithredol annibynnol o'r 1af Mawrth ymlaen. Mae’r penodiadau hyn yn cryfhau gallu niwclear y Bwrdd ymhellach wrth i Horizon Nuclear Power Wylfa Ltd baratoi i wneud cais am drwydded safle niwclear i adeiladu a gweithredu gorsaf bŵer niwclear Wylfa Newydd ar Ynys Môn, Gogledd Cymru.

Dywedodd Duncan Hawthorne, Prif Weithredwr, Pŵer Niwclear Horizon, “Rwyf wrth fy modd bod dau unigolyn sy’n uchel eu parch ym mhedwar ban byd fel Ken Petrunik a Bill Doig wedi cytuno i ymuno â Bwrdd Horizon. Mae ganddynt gyfoeth o brofiad mewn datblygu, adeiladu, gweithredu a rheoli prosiectau yn y maes niwclear a fydd yn cryfhau ein tîm ymhellach wrth i ni symud ymlaen at fod yn weithredwr niwclear gyda’r gorau yn y byd.”

Dywedodd Ken Petrunik, “A minnau wedi gweithio ar brosiectau niwclear ar draws y byd, y DU ydy un o'r llefydd gorau i fod nawr o ran adeiladu o'r newydd ac mae hi’n anrhydedd cael bod yn rhan o brosiect Horizon. Mae’r holl flociau adeiladu yno i Horizon fod yn llwyddiant ysgubol ac rwy’n edrych ymlaen  at weithio gyda nhw wrth iddyn nhw symud ymlaen i’r cam nesaf o’u twf a’u datblygiad.

Dywedodd Bill Doig, “Mae Horizon yn cynrychioli’r genhedlaeth nesaf o weithrediadau niwclear yn y DU, a gan fy mod wedi rhedeg y fflyd gyfredol o adweithyddion, mae’n gyfle cyffrous i mi allu eu helpu wrth iddynt symud ymlaen. Mae arweinwyr a gweithlu Horizon yn meddu ar y sgiliau sydd eu hangen i sicrhau bod Wylfa Newydd  yn gyfleuster niwclear gyda’r gorau yn y byd a bydd yn brosiect hynod ddifyr i fod yn rhan ohono.”

Y Cwmni Trwydded Safle fydd y corff corfforaethol a’r endid cyfreithiol a fydd yn gyfrifol am adeiladu a gweithredu Wylfa Newydd. Y Bwrdd, sef yr awdurdod a fydd yn gwneud y penderfyniadau terfynol yn y cwmni, fydd yn gyfrifol am lywodraethu cyffredinol; gan sicrhau bod gofynion statudol a rheoleiddiol yn cael eu diwallu; gan osod y nodau strategol; a rheoli risgiau a pherfformiad gweithredol yn ôl amcanion y cwmni.  Y Bwrdd sy’n atebol yn y pen draw am yr holl weithgareddau a phenderfyniadau amgylcheddol, diogelwch a diogelwch safle a all effeithio ar y safle.