Gweithdy "Sut i Dendro" Fframwaith Adweithiol Cynnal a Chadw Plymio Cyngor Gwynedd

Dyddiad: 10/02/2017

Gweithdy “Sut i Dendro” Fframwaith Adweithiol Cynnal a Chadw Plymio Cyngor Gwynedd

Fel rhan o ymdrechion Cyngor Gwynedd i leihau rhwystron i dendro rydym wedi trefnu gweithdy “Sut i Dendro” i gefnogi darpar dendrwyr  gystadlu am "Fframwaith Adweithiol Cynnal a Chadw Plymio" sydd yn fyw ar “E-Tender Wales”.

Yn y digwyddiad yma bydd swyddog o Busnes Cymru yn:

 

  • Rhoi arweiniad ar sut i ddefnyddio'r system dendro electroneg “E-Tender Wales”.

 

  • Tynnu sylw at rai o’r camgymeriadau cyffredin mewn tendro.

 

  • Rhoi manylion ar yr hyn sydd ei angen i gynhyrchu ymatebion cynhwysfawr i gwestiynau tendr.

 

  • Rhoi cyfle i ddarpar ddarparwyr ofyn cwestiynau a chael cyngor a chefnogaeth ar faterion sy'n ymwneud a chwestiynau penodol â'r broses dendro.

 Bydd y gweithdy hwn yn cael ei gynnal gan Mr Guto Carrod o Fusnes Cymru yn Nhŷ Menai (Tŷ Menai, Parc Busnes Menai, Bangor, LL57 4HJ) ar Ddydd Mawrth, 14 Chwefror 2017 rhwng 10:30am a 1pm.

 Os hoffech gymryd mantais o’r cyfle bydd angen cadarnhau eich presennoldeb drwy e-bostio i Huw Griffiths ar caffael@gwynedd.gov.uk neu fel arall rhoi galwad ffôn ar 01286 679 213.

 Gofynnwn i chi gyrraedd Tŷ Menai rhwng 10am a10:20am i gofrestru ar gyfer y sesiwn (bydd te a choffi yn cael ei ddarparu).