Cyfle i ddysgu am olrhain hanes teulu

Dyddiad: 07/02/2017
orlain hanes teulu

Priodas yn ardal Pwllheli yn y 1920au

Cyfle i ddysgu am olrhain hanes teulu

Mae olrhain hanes teulu yn hynod boblogaidd gyda nifer o raglenni teledu yn canolbwyntio ar y maes a mwyfwy o bobl yn dangos diddordeb mewn llunio eu coeden teulu personol.

 Efallai i chi weld rhai o staff Archifdy Caernarfon yn cynorthwyo’r comedïwr Greg Davies ar raglen ddiweddar o ‘Who Do You Think You Are’ BBC1 wrth iddo geisio olrhain ei linach ac wedi meddwl mynd amdani eich hun?

 Meddai Lynn Francis, Prif Archifydd o Wasanaeth Archifai Cyngor Gwynedd: “Gyda’r diddordeb yn cynyddu, mae’n bosib iawn y bydd y cyrsiau yma a fydd yn rhoi arweiniad i bobl am y ffordd orau i fynd ati i olrhain eu hachau yn hynod boblogaidd. Mi fyddwn ni’n cynnal cyrsiau byr ar gyfer rheini sydd â diddordeb mewn olrhain hanes teulu, gyda chymorth gan staff arbenigol.

 “Y bwriad fydd rhoi canllawiau ar sut i gychwyn olrhain hanes eich teulu, a rhoi cyfle i edrych ar wahanol fathau o ffynonellau a thystiolaeth. Bydd sesiwn yn rhoi astudiaeth achos a sesiwn cwestiwn ac ateb yn rhoi cyfle i chwi holi’r archifyddion a bydd y sawl sy’n mynychu yn derbyn pecyn gwybodaeth.”

 Cynhelir y cyrsiau sydd â ffi o £10 yn Archifdy Caernarfon, ar ddydd Sadwrn, 18 Chwefror 2017:

 -       Cwrs Hanes Teulu trwy gyfrwng y Gymraeg, 10am tan 1pm

-       Cwrs Hanes Teulu trwy gyfrwng y Saesneg, 2pm tan 5pm

 Mae angen archebu lle ar y cyrsiau - os am archebu lle cysylltwch â Gwasanaeth Archifau Cyngor Gwynedd ar 01286 679095  neu e-bostiwch: ArchifdyCaernarfon@gwynedd.llyw.cymru