Chwedlau Chwefror - Gweithgareddau hudolus dros hanner tymor

Dyddiad: 14/02/2017
Hunaniaith Chwedlau

Chwedlau Chwefror - Gweithgareddau hudolus dros hanner tymor

I ddathlu Blwyddyn y Chwedlau yng Nghymru, mae Hunaniaith, Menter Iaith Gwynedd wedi trefnu cyfres o weithgareddau cyffrous yn ystod gwyliau’r hanner tymor ar gyfer y teulu cyfan. Mae croeso cynnes i bawb ac mae popeth am ddim felly dewch yn llu!

Mae’r sesiynau canlynol yn rhedeg o 2pm hyd 3.30pm ac yn addas i blant 4 oed a hŷn a’u rhieni (ar wahan i Rhys a Meinir sy’n addas i blant 8 oed â hyn, a’r ffilm sy’n cael ei ddangos am 3.30pm).

20 Chwefror - Bydd y sesiynau hwyliog yn dechrau yn Craflwyn ym Meddgelert lle bydd Gwyn Edwards yn adrodd stori’r 2 ddraig a bydd cyfle i greu eich draig eich hun efo Non Lloyd Jones.

21 Chwefror - Mae croeso i blant a’u rhieni yn Neuadd Pantperthog. Dewch i fyd y tylwyth teg efo Gwilym a Lucy Morus-Baird cyn creu rhywbeth hudolus.

22 Chwefror - Meirion MacIntyre Huws fydd yn rhannu stori Rhys a Meinir cyn cynnal gweithdy barddoniaeth hwyliog ym Mryn Eisteddfod, Clynnog Fawr.

23 Chwefror - Bydd cyfle i blant a’u rhieni ymuno ym myd tylwyth teg yn yr Aerodôm Llanbedr yng nghwmni Betsan Brysur a chreu clustiau tylwyth teg!

24 Chwefror - Bydd cyfle i glywed Chwedl Branwen a Bendigeidfran o’r Mabinogi yn Neuadd Harlech efo Betsan Brysur a chreu murlun i ddilyn.

25 Chwefror - Yn ddiwedd ar wythnos llawn chwedloniaeth a hud a lledrith, bydd cyfle i wylio ffilmEldra yn Sinema’r Llusern Hud yn Nhywyn am 3:30pm (gyda is-deitlau Cymraeg). Mae’r ffilm wedi ei osod yn yr 1930au ac yn sôn am fywyd ferch ifanc o dras Romani yng Nghymru.

Dywedodd Cadeirydd Hunaniaith, Dafydd Iwan: “Yn ysbryd “Blwyddyn y Chwedlau”, mae’n bwysig ein bod yn dathlu ein chwedlau cyfoethog ni fel Cymry, ac y mae’n bleser gan Hunaniaith eich gwahodd i nifer o ddigwyddiadau dros yr hanner tymor fydd yn rhoi cyfle i blant Gwynedd i fwynhau’r chwedlau hyn - yn llygad y ffynnon, fel petai.”

Os am gadw lle neu am ragor o wybodaeth am y gweithgareddau, mae croeso i chi gysylltu efo Hunaniaith drwy e-bostio: hunaniaith@gwynedd.llyw.cymru neu dros y ffôn: 01286 679452.