Campws Dysgu Y Bala

Dyddiad: 14/02/2017

Campws Dysgu Y Bala

 Mae Cabinet Cyngor Gwynedd wedi cefnogi argymhelliad i ymgynghori gyda llywodraethwyr ysgolion dalgylch Y Berwyn ar yr opsiwn i dynnu’r cynnig presennol i sefydlu Campus Dysgu 3-19 Gwirfoddol a Reolir (VC, Eglwys yng Nghymru) yn nhref Y Bala yn ei ôl.

 Dywedodd y Cynghorydd Gareth Thomas, yr Aelod Cabinet dros Addysg ar Gyngor Gwynedd:

 “Ein nod fel Cyngor ydi sicrhau darpariaeth addysg o’r radd flaenaf ar gyfer plant a phobl ifanc dalgylch Y Berwyn. Mae pecyn cyfalaf gwerth mwy na £10 miliwn yn ei le er mwyn gwireddu’r weledigaeth hon ac mae’r gwaith adeiladu yn dod yn ei flaen yn dda.

 “Yn anffodus, yn dilyn cyfnod hir o gydweithio gyda’r Eglwys yng Nghymru, mae’r datblygiadau diweddar wedi achosi pryder mawr ymysg llywodraethwyr ac aelodau’r gymuned leol ac felly yn peri risg sylweddol i lwyddiant yr ysgol.

 “O ganlyniad, mae’r Cabinet wedi penderfynu cefnogi’r argymhelliad i ymgynghori’n ffurfiol gyda llywodraethwyr ar yr opsiwn i dynnu’r cynnig presennol yn ei ôl. Yn dilyn hynny, bydd adroddiad pellach yn cael ei gyflwyno i Gabinet y Cyngor yn argymell y ffordd orau ymlaen.”