Atgofion Ysgol Friars mewn arddangosfa yn Storiel

Dyddiad: 09/02/2017

Atgofion Ysgol Friars mewn arddangosfa yn Storiel

Oes gennych chi atgofion i’w rhannu o’ch cyfnod yn Ysgol Friars? Mae Storiel, amgueddfa ac oriel Gwynedd ym Mangor yn paratoi arddangosfa i gyfleu hanes Ysgol Friars ym Mis Mawrth ac mae Storiel yn awyddus i bobl gysylltu hefo atgofion o’u cyfnod yn yr ysgol.

 Bydd yr arddangosfa yn dathlu 460 o flynyddoedd  ers sefydlu yr ysgol ym 1557, dyma un o’r ysgolion hynaf yng Nghymru.  Bydd yr arddangosfa yn cynnwys hanes a lluniau cynnar o’r ysgol, yn ogystal â hanesion mwy diweddar.

 Mae Storiel am eich annog i rannu eich hanesion os ydych wedi treulio cyfnod o amser yn Ysgol Friars, boed yn ddisgybl neu aelod o staff er mwyn cynnwys hanesion a ffeithiau diddorol yn yr arddangosfa. Bydd creiriau o gasgliad Storiel ac eitemau gan Wasanaeth Archifau Gwynedd ac Archifdy Prifysgol Bangor hefyd.

 Mae’r arddangosfa yn waith ar y cyd rhwng Storiel a Chymdeithas yr Hen Ddominiciad. Mae enw’r gymdeithas hon yn tarddu o’r Brodyr Dominican gwreiddiol a sefydlodd ysgol  Friars yn ardal Hirael.  Mae aelodaeth y gymdeithas yn ffynnu gyda chyn ddisgyblion o phob cwr o’r byd. Maent yn cyfarfod yn rheolaidd i gadw mewn cysylltiad a’u cyfeillion. Maent hefyd yn meithrin perthynas gyda’r ysgol a’u disgyblion presennol. 

 Dywedodd y Cynghorydd Mandy Williams-Davies, Aelod Cabinet Cyngor Gwynedd ar gyfer y Celfyddydau:

 “Rydan ni’n falch iawn o weld Storiel yn parhau i greu arddangosfeydd arloesol a pherthnasol i drigolion Gwynedd gan gyfrannu at atgofion a pherthnasedd y Sir a chynnig profiadau celfyddydol yn rhad ac am ddim yng Ngwynedd.

 “Mae croeso i aelodau sydd yn gyn-ddisgyblion Ysgol Friars ac Ysgol Ramadeg Merched Bangor sef Ysgol Tryfan bellach,  gysylltu gyda’u hanesion a’u gwybodaeth. Dwi’n siŵr y byddai hyn yn cyfoethogi’r arddangosfa gan roi profiadau personol trigolion Gwynedd yn ganolog i’r gwaith.”

 Bydd yr arddangosfa yn agor yn Storiel 18 Mawrth a fydd yno i’w gweld nes 29 Ebrill.  Os oes gennych unrhyw wybodaeth a straeon: storiel@gwynedd.llyw.cymru drwy e-bost neu drwy ffonio: 01248 353368  

 Mae Storiel ar agor Dydd Mawrth - Dydd Sadwrn o 11am-5pm. Mae gwybodaeth am Storiel ar gael ar: www.gwynedd.llyw.cymru/Amgueddfeydd a chlicio ar Storiel, neu mae manylion diweddaraf hefyd i’w gweld ar dudalen Facebook Storiel: www.facebook.com/StorielBangor

 Cewch hyd i fwy o wybodaeth am Gymdeithas yr Hen Ddominiciad trwy ymweld â www.olddominicans.org