Cefnogaeth i helpu tendro

Dyddiad: 28/08/2018

Bydd gweithdy yn cael ei gynnal am dendro i ddarparu gwasanaeth “PAT Testing” i Gyngor Gwynedd ar 18 Medi.

Yn y gweithdy bydd:

 

1.  Cymorth a chanllawiau ynglŷn â’r broses dendro, sut i osgoi’r camgymeriadau cyffredin mewn tendro a sut i ymgymryd â’r systemau tendro’n electronig (gan swyddog o Fusnes Cymru).

2. Cyfle i gwrdd â’r prynwyr i drafod a gofyn cwestiynau technegol ynglŷn â gofynion y gwasanaeth.

 

Bydd y gweithdy yn cael ei gynnal rhwng 11am a 2pm ar 18 Medi 2018 yn Ny Menai, Ffordd Penlan, Parc Menai, Bangor, LL57 4HJ. Gofynnir yn garedig i chi gyrraedd am 10:45 i gofrestru (bydd te a choffi ar gael).  

Dylai unrhyw un sy’n awyddus mynychu’r gweithdy, gadarnhau erbyn dydd Mercher, 12 Medi 2018 drwy ebostio amandajones@gwynedd.llyw.cymru neu drwy alw 01286 679 781.

Yn ogystal a’r gweithdy mae cymorth pellach ar gael dros y ffôn ac e-bost drwy Guto Carrod o Fusnes Cymru. Mae’r cymorth yma yn cynnwys gwasanaeth prawf ddarllen, templedi o wahanol bolisiau a chyngor ar brosesau caffael. Gallwch gysylltu a Guto ar 01686 617 184 neu drwy e-bost Guto.Carrod@businesswales.org.uk.