Safon aur i Gyngor Gwynedd wrth gefnogi iechyd a lles staff

Dyddiad: 23/08/2021
HWW-Excellence-Award-Logo-Gold_Small

Mae Cyngor Gwynedd wedi cadw safon aur yn Fframwaith Ansawdd Iechyd Genedlaethol, sef strwythur genedlaethol gynhelir gan Lywodraeth Cymru er mwyn hyrwyddo a gwella iechyd a lles yn y gweithle.

Mae’r fframwaith yn cydnabod arferion da o ran iechyd a lles staff ac yn targedu materion allweddol ynghylch anhwylderau y gellir ei osgoi, er mwyn gwneud yn siŵr fod staff yn y lle gorau i gario mlaen i ddarparu gwasanaethau allweddol i bobl y sir.

Gwobrwywyd y Safon Aur i Gyngor Gwynedd am y tro cyntaf ‘nol yn 2011 ac mae’r sefydliad wedi dal y safon yn gyson ers hynny. Yn adolygiad eleni, roedd cydnabyddiaeth arbennig gan yr aseswyr i’r ffordd mae’r Cyngor wedi addasu a chadw’r ddarpariaeth iechyd a lles i staff i fynd drwy gydol y pandemig gan sicrhau fod cymorth dal i fod ar gael er fod yr amgylchiadau gwaith yn wahanol.

Wrth ail-ddilysu’r Safon Aur i’r Cyngor, dywedodd yr asesydd Bryn Jones: “Dwi’n cydnabod a gwerthfawrogi fod sefydliad fel awdurdod lleol wedi bod o dan gryn straen dros y deuddeg mis diwethaf a fod hyn wedi cael oblygiadau ar lles eich gweithwyr.

“Hyd yn oed yn y cyfnod anodd yma ... [mae] Cyngor Gwynedd wedi parhau i gynnal ei darpariaeth lles a iechyd, yn ogystal â datblygu a chyflwyno mentrau newydd.

“Hoffwn eich llongyfarch ar gwblhau eich Gwirio Statws Lefel Aur yn llwyddiannus a rwy’n ffyddiog drwy barhau i adolygu ac adnewyddu eich pecyn iechyd a lles y byddwch yn barod ddelio a sialensiau’r dyfodol.”

Ychwanegodd y Cynghorydd Nia Jeffreys, Aelod Cabinet Cyngor Gwynedd dros Adran Cefnogaeth Gorfforaethol: “Ein staff yw ein adnodd bwysicaf felly yn naturiol mae iechyd a lles pawb sy’n gweithio yma yn bwysig i ni fel Cyngor. Er gwaetha’r amser anodd rydym i gyd wedi ei wynebu dros y flwyddyn-a-hanner ddiwethaf, mae staff y Cyngor wedi cario mlaen ac wedi mynd y filltir ychwanegol. Heb waith caled ac ymdrechion ein swyddogion, byddai pobl a chymunedau Gwynedd ar eu colled yn fawr.

“Dwi’n teimlo’n gryf fod angen gwasanaethau mewn lle i ddiogelu iechyd a lles ein staff, felly dwi’n falch o air yr aseswyr fod Cyngor Gwynedd ymysg y goreuon yn y sector gyhoeddus yng Nghymru. Dyma gadarnhad pellach fod Cyngor Gwynedd yn le da i weithio.”