Rhai ffyrdd Gwynedd ar gau dros-dro ar 8 Medi yn ystod ymweliad y Tour of Britain

Dyddiad: 13/08/2021

Ar ddydd Mercher, 8 Medi bydd rhai ffyrdd yng Ngwynedd yn cau dros dro gyda symudiad y ras feicio ffordd ‘Tour of Britain’ pan fydd pedwerydd cymal y ras yn pasio trwy ardal Meirionnydd yng Ngwynedd.

 

Fel rhan o'r paratoadau ar gyfer y ras, bydd rhai lonydd yn cael eu cau dros dro gyda symudiad y ras; yr A487 a’r A470 rhwng 11.55am - 12.57pm. Bydd y ras yn mynd trwy ganol tref Dolgellau yn y cyfnod yma.

 

Yna bydd y ras yn mynd ymlaen i Abermaw, Llanaber, Talybont, Dyffryn Ardudwy, Llanbedr, Llanfair, Ynys, Talsarnau, Llandecwyn, Maentwrog ac ymlaen i Ysbyty Ifan yng Nghonwy o 12.33pm tan 2:40pm ar yr A496, B4391 a’r B4407 gyda’r lonydd yn cau dros dro unwaith eto gyda symudiad y ras.

 

Bydd gwybodaeth yn cael ei rannu gyda chartrefi a busnesau lleol, a bydd arwyddion yn cael eu rhoi ar waith i gynghori'r cyhoedd am unrhyw wyriadau fydd mewn grym. 

 

Mae mwy o wybodaeth ar gael yma: https://www.tourofbritain.co.uk/stages/stage-four/