Llwyddiant dwy ysgol o Wynedd mewn cystadleuaeth genedlaethol

Dyddiad: 09/08/2021

Mae dwy o ysgolion Gwynedd wedi cael llwyddiant mewn rownd derfynol cystadleuaeth genedlaethol gan Gyngor Llyfrau Cymru a gynhaliwyd ar-lein.

Y dasg eleni oedd i blant blwyddyn 3 a 4 drafod llyfr o’u dewis nhw ar y rhestr ddarllen a chyflwyno perfformiad i ddenu eraill i ddarllen y llyfr.

Y beirniaid eleni oedd y gyflwynwraig, Mari Lovegreen, a Llinos Penfold. Yn dilyn cystadlu brwd, penderfyniad y ddwy oedd mai criw Ysgol y Felinheli oedd yn fuddugol, ac Ysgol y Gelli yn ail. Llongyfarchiadau mawr i’r ddau ohonynt. Fe ddaeth Ysgol y Gelli hefyd yn ail nôl yn 2018.

Fe benderfynodd Ysgol y Felinheli i drafod Llyfr Adar Mawr y Plant, gan Onwy Gower, a dewis Ysgol y Gelli oedd Cadi a’r Celtiaid gan Bethan Gwanas.

Wrth drafod cyflwyniad Ysgol Felinheli dywedodd Mari Lovegreen: “Gwych iawn! Cychwyn cryf dros ben sydd yn hoelio sylw’n syth. Roedd hwn yn teimlo fel hysbyseb o’r dechrau i’r diwedd ac yn gwneud i mi fod eisiau darllen y llyfr. Perfformiadau gwych a chryf, a braf gweld ychydig o hiwmor hefyd. Da iawn chi!”

Dywedodd y Cynghorydd Gareth Thomas, sy’n gyfrifol am lyfrgelloedd ar Gabinet Cyngor Gwynedd:

 “Mae’n dda gweld fod Ysgolion Gwynedd wedi cael llwyddiant unwaith yn rhagor yn y gystadleuaeth genedlaethol hon. Llongyfarchiadau mawr iddyn nhw.

 “Er gwaethaf rhwystrau Covid, mae’n braf gweld fod y gystadleuaeth hon wedi bod yn llwyddiannus ymysg yr ysgolion a bod ein disgyblion yn parhau i gael profiadau i fagu sgiliau megis mynegi barn. Diolch yn fawr i Wasanaeth Llyfrgell y Cyngor am eu cymorth i gydlynu’r gystadleuaeth.”