Gwynedd yn cefnogi lansiad tocyn 1Bws newydd

Dyddiad: 26/08/2021
1Bws

Mae tocyn a brynir unwaith a ellir ei ddefnyddio ar fysiau ledled y gogledd wedi ei gyhoeddi’n swyddogol.

Roedd cwmnïau bysiau ar draws y gogledd yn bresennol yn lansiad y tocyn 1Bws, a ellir ei ddefnyddio i deithio ar fysiau ledled y rhanbarth, yn ogystal â chynrychiolwyr o gynghorau’r gogledd a Thrafnidiaeth Cymru.

Mae tocyn oedolyn yn costio £5.70, bydd plentyn yn talu £3.70 a bydd deiliaid tocynnau bysiau consesiwn o Loegr a’r Alban hefyd yn talu £3.70. Mae tocyn teulu ar gael am ddim ond £12.

Mae un tocyn yn ddilys trwy'r dydd ar fysiau yng Ngwynedd, Conwy, Sir Ddinbych, Sir y Fflint, Ynys Môn a Wrecsam ac ar fysiau o ogledd Cymru i Gaer, Whitchurch a Machynlleth.

Mae bysiau yn gwasanaethu'r rhan fwyaf o'r rhanbarth ac mae'n bosib crwydro arfordir gogledd Cymru, Eryri a Bryniau Clwyd a Dyffryn Dyfrdwy.

Dywedodd y Cynghorydd Gareth Griffith, Aelod Cabinet Amgylchedd Cyngor Gwynedd: “Fel Cyngor, rydym ni am sicrhau bod opsiynau trafnidiaeth gynaliadwy a fforddiadwy ar gael i bobl leol a’r rhai sy’n ymweld â’r ardal. Mae datblygiad y tocyn 1Bws yn ffordd arbennig i annog pobl i wneud y mwyaf o’r gwasanaeth sydd ar gael a gadael y car gartref pryd bynnag mae’n bosib.

“Mae’n enghraifft wych o weithio mewn partneriaeth rhwng cynghorau’r gogledd, gweithredwyr bysiau a Thrafnidiaeth Cymru. Dyma’r tro cyntaf y bu modd i ni ddarparu a hyrwyddo un tocyn dydd sengl sydd ar gael ar bob gwasanaeth ac mae'r diolch yn ddyledus i weithredwyr mawr a bach am eu hymrwymiad i wella mynediad ar fws.” 

Dywedodd Richard Hoare, Cyfarwyddwr Masnachol Rhanbarthol Arriva: “Mae cyflwyno’r tocyn 1Bws yn ganlyniad gwaith partneriaeth agos yng Ngogledd Cymru rhwng cwmnïau ac awdurdodau lleol. Mae hwn yn ddatblygiad pwysig i gwsmeriaid presennol a defnyddwyr newydd posib, gan y bydd y cynnyrch newydd yn gwneud teithio ar fws yn fwy cyfleus a haws.

“Mae bysiau yn gyfrannwr pwysig i economi Gogledd Cymru a bydd yn allweddol wrth annog adferiad gwyrdd a chynaliadwy o’r pandemig.”

Mae gwybodaeth am amserlenni’r holl fysiau yng ngogledd Cymru ar gael ar-lein ar http://bustimes.org neu www.traveline.cymru; neu trwy ffonio 0800 464 00.

Mae 1Bws yn ddilys ar bob gwasanaeth bws lleol yng ngogledd Cymru heblaw gwasanaeth 28 rhwng yr Wyddgrug a Fflint.

Hefyd nid yw'n ddilys ar wasanaethau twristaidd a weithredir gan fysiau to agored, ar wasanaethau coetsis National Express a gwasanaethau parcio a theithio.