Cyngor Gwynedd yn helpu i ailsefydlu ffoaduriaid Afghanistan

Dyddiad: 18/08/2021

Fel ymateb i’r sefyllfa drychinebus yn Afghanistan ar hyn o bryd, mae Cyngor Gwynedd wedi bod yn gweithio’n galed tu ôl i’r llenni er mwyn cynnig cartref i unigolion sydd yn ffoi’r wlad.

Gyda dau o bobl eisoes wedi eu cartrefu yn y sir, mae’r Cyngor hefyd wedi ymrwymo i gartrefu mwy o unigolion yn yr wythnosau nesaf.

Dywedodd Y Cynghorydd Dyfrig Siencyn, Arweinydd Cyngor Gwynedd:

“Mae’r darluniau yr ydym yn ei weld o Afghanistan ar hyn o bryd yn dorcalonnus, ac rydym ni fel Cyngor, wrth gwrs, yn ymrwymo i wneud popeth o fewn ein gallu a’n adnoddau presennol i ddarparu cartref i ffoaduriaid, a darparu cefnogaeth iddynt fedru ail sefydlu o fewn eu cymunedau newydd.

“Rydym wedi bod yn cydweithio gyda’r Swyddfa Gartref ers wythnosau er mwyn cyflymu ein cynlluniau i gartrefu ffoaduriaid Afghanistan yn dilyn datblygiadau diweddar yn y wlad.”

Mae’r Cyngor yn cydweithio gyda landlordiaid preifat ac yn gobeithio cydweithio gyda chymdeithasau tai er mwyn darparu’r cartrefi. Mae gan y Cyngor dîm o staff sy’n cydlynu’r gwaith, yn ogystal â chydweithio gyda’r ffoaduriaid gan ddarparu cefnogaeth iddynt i fedru ailsefydlu.

Ychwanegodd Y Cynghorydd Dyfrig Siencyn: “Ein dymuniad yw cymryd pob cyfle posib i helpu’r dynol ryw mewn argyfwng, a dyna yr ydym yn ei wneud yma, gan obeithio gallu cynnig bywyd gwell i ffoaduriaid mewn angen tra bod eu mamwlad o dan y fath amgylchiadau.”