Arddangosfeydd newydd yn Storiel, Bangor

Dyddiad: 12/08/2021
Storiel-Awst

Mae arddangosfeydd newydd, amrywiol a lliwgar wedi agor yn Storiel, Bangor. O bortreadau o eiconau Cymreig, gwaith celf artistiaid lleol i dirwedd llechi Gwynedd, mae yna rywbeth i bawb mwynhau yma.

Cymry ar Gynfas – Ar agor tan 4 Medi.

Deuddeg artist, deuddeg portread. Celf wreiddiol o’r gyfres deledu S4C ‘Cymry ar Gynfas’ ble roedd pob rhifyn yn dilyn un artist wrth iddynt ddarlunio un eicon Cymreig mewn celfyddyd o’u dewis. Ymysg yr wynebau gwelwch Dafydd Iwan, Bryn Terfel, Kissy Crawford, Iolo Williams ac eraill.

Glyn Baines a Helen Baines, ‘Y Ddau Ohonom’ – Ar agor tan 2 Hydref.

Mae’r arddangosfa ‘Y Ddau Ohonom’, gan dad a merch, yn dathlu lliw, natur a bywyd. Mae’r gwaith celf yn gyfansoddiadau trawiadol o ludwaith haniaethol gan Glyn Baines sy’n deillio o'r gwaith sydd o'u gwmpas yn ei stiwdio. Yn yr awyr agored gyda phapur a phensel, caiff Helen Baines ei ysbrydoli gan ardaloedd hardd cyfagos megis Cwmystradllyn, Oerddwr a Nantmor i enwi ond y rhai.

JTPARRY (Ap Idwal) 1853 -1913 - Chwarelwr Arlunydd – Ar agor tan 2 Hydref

Golygfeydd o Ddyffryn Ogwen, Nant Ffrancon, Cwm Idwal ac ardaloedd cyfagos gan yr artist lleol ac anhysbys yma o’r 19eg ganrif. Mae’r arddangosfa hon yn rhan o ddathlu tirwedd yr ardaloedd llechi hyn ac yn amserol gyda llwyddiant cais am Statws Treftadaeth y Byd.

Tirwedd Llechi - Cais am Statws Treftadaeth y Byd – Ar agor tan 16 Hydref

Detholiad o brosiectau ar draws cymunedau chwarelyddol Gwynedd a gaiff ei adnabod fel ‘LleCHI’. Mae’r enwebiad llwyddiannus a LleCHI yn gyfle i ni ddathlu cyfraniad unigryw tirlun, cymunedau, busnesau a phobl Gwynedd wrth roi to ar y byd.

Nid oes angen archebu lle bellach i ymweld â Storiel. Bydd cofnod ar gyfer y gwasanaeth Profi Olrhain Diogelu yn cael ei gadw a bydd rhai cyfyngiadau ar y nifer o ymwelwyr yn ymweld ar yr un pryd.

Mwy o wybodaeth ar wefan Storiel - www.storiel.cymru Gallwch hefyd ffonio Storiel ar 01248 353 368 yn ystod yr oriau agor, 11.00-17.00, dyddiau Mawrth i Sadwrn. Wrth ymweld, cofiwch barhau i ddilyn rheolau Covid-19 Llywodraeth Cymru i gadw pawb yn ddiogel.

 

Lluniau:

1 – Arddangosfa Cymry ar Gynfas

2 – Arddangosfa Y Ddau Ohonom

3- Arddangosfa  JTParry

4 - Tirwedd Llechi