Digwyddiad yn Llanberis

Dyddiad: 03/08/2021
- Datganiad gan Heddlu Gogledd Cymru - 

Mae'n ddrwg gennym dderbyn adroddiad gan ein cydweithwyr yng Nghyngor Gwynedd bod un o'u swyddogion gorfodi wedi cael ei sarhau wrth weithio yn ardal Llanberis, dim ond am wneud ei gwaith.

Roedd y swyddog wedi rhoi tocyn ar gar a oedd wedi parcio'n anghyfrifol. Ychydig oriau wedyn fe wnaeth perchennog y car ddod o hyd iddi a'i herio. Roeddent yn sarhaus ar lafar tuag at yr aelod o staff ac fe wnaethant hefyd sylwadau hiliol.

Dywedodd y Rhingyll Arwel Hughes: "Mae ymddygiad fel hyn yn gwbl ddiangen ac annerbyniol. Rydym yn ymdrin â phob cyhuddiad o sarhau a threfn gyhoeddus yn ddifrifol iawn. Ni chaiff ei oddef, ac mae'r heddlu'n gweithio gyda Chyngor Gwynedd er mwyn ymchwilio.

"Nid yw'n costio dim bod yn garedig. Rwyf yn annog aelodau o'r cyhoedd, boed eu bod yn lleol neu'n ymweld o ardal arall, i ystyried a pharchu pawb sy'n gweithio'n galed iawn er mwyn darparu gwasanaeth sy'n eich galluogi i fwynhau eich hun."

Dywedodd Dafydd Wyn Williams, Pennaeth yr Amgylchedd yng Nghyngor Gwynedd: "Mae ein staff yn gweithio'n hynod galed i gadw cymunedau Gwynedd yn ddiogel i bawb. Rydym yn ddiolchgar i'r mwyafrif o bobl sy'n eu trin gyda'r parch maent yn ei haeddu fel gweision cyhoeddus.

"Tra nad yw achosion o sarhad yn gyffredin, mae ymddygiad yn gwbl annerbyniol ac ni chaiff ei oddef. Rydym yn annog aelodau o'r cyhoedd fod yn garedig fel y gallwn i gyd fwynhau cymunedau gwych Gwynedd yn ddiogel."

Arestiodd swyddogion ddyn lleol mewn cysylltiad â'r digwydd hwn. Mae bellach ar fechnïaeth gydag amodau i beidio mynd at y dioddefwr a pheidio mynd i bentref Llanberis. Cyfeirir yr achos rŵan at Wasanaeth Erlyn y Goron.