Gwasanaeth Archifau Gwynedd yn ail-agor

Dyddiad: 26/08/2020
Porth yr Aur

Mae Gwasanaeth Archifau Gwynedd yn edrych ymlaen at groesawu’r cyhoedd yn ôl i’w harchifdai.  Bydd Archifdy Meirionnydd Dolgellau yn ail-agor ar Dydd Llun, 7  Medi, ac Archifdy Caernarfon yn ail-agor ar Ddydd Mercher, 9 Medi.  Byddant yn gweithredu system apwyntiadau yn unig, a bydd angen archebu dogfennau o flaen llaw.  Bydd angen diwrnod neu fwy o rybudd fel bod modd estyn y dogfennau a sicrhau fod y dogfennau hynny ar gael.

 Meddai Lynn Francis, Prif Archifydd Cyngor Gwynedd: “Rydan ni’n edrych ymlaen at weld pobl nol yn ein harchifdai, yn gwneud y mwyaf o’r llyfrau, cofnodion a lluniau hanesyddol sydd gennym ar gof a chadw yma.

“Er mwyn diogelu cwsmeriaid a staff, bydd trefniadau ychydig yn wahanol i arfer yma ac rydym yn ddiolchgar o flaen llaw i bobl am eu dealltwriaeth a’u hamynedd wrth i ni ailgyflwyno’r gwasanaeth gwerthfawr yma.”

 Gellir archebu deunydd drwy'r bori drwy’r catalog ar-lein ar wefan Cyngor Gwynedd www.gwynedd.llyw.cymru.  Os nad ydych yn sicr pa ddogfennau yr ydych eu hangen, gallwch gysylltu fel eich bod yn gallu cael cymorth gan aelod o staff.  Neu os nad ydych yn gallu ymweld mae croeso i chi gysylltu gyda’r Archifdai i drafod gwasanaethau eraill.

Cysylltwch drwy e-bostio archifau@gwynedd.llyw.cymru  neu ffonio:

Archifdy Caernarfon (01286) 679 095

Archifdy Meirionnydd, Dolgellau (01341) 424 682

 

LLUN: Gweithwyr ym Mhorth yr Aur Caernarfon, Ebrill 1914