Canlyniadau Blwyddyn 11 2020

Dyddiad: 20/08/2020

Hoffai’r 6 Awdurdod Lleol yn y Gogledd a GwE longyfarch holl ddysgwyr Blwyddyn 11 ar eu cyflawniadau eleni.   

Hoffem ddymuno'r gorau i bob person ifanc i’r dyfodol, a chydnabod y gefnogaeth a gawsant gan eu hysgolion, eu teuluoedd a'u hawdurdodau lleol trwy heriau digynsail y misoedd diwethaf.