Gwobr y Faner Werdd i Barc Padarn

Dyddiad: 27/08/2019
Faner Werdd 2019

Mae Parc Gwledig Padarn yn Llanberis wedi derbyn gwobr y Faner Werdd eto eleni, sydd yn dynodi marc ansawdd rhyngwladol parc neu fan gwyrdd o ansawdd.

Mae’r parc wedi’i leoli mewn 800 acer, ac yn cynnig croeso a chyfle i drigolion Gwynedd ac ymwelwyr fwynhau golygfeydd trawiadol a godidog ardal Llanberis.

Ceir lu o atyniadau yn yr ardal, sy’n cynnwys Ysbyty'r Chwarel - amgueddfa sy'n adlewyrchu bywyd ysbyty yn y 19eg Ganrif, rheilffordd Llyn Padarn, cwrs rhaffau ac ysgolion antur i blant ac oedolion, canolfan chwaraeon dŵr Padarn gyda’r Amgueddfa Lechi Cenedlaethol hefyd wedi ei leoli gerllaw.

Dywedodd y Cynghorydd, Gareth Thomas, Aelod Cabinet Cyngor Gwynedd dros ddatblygu’r Economi: “Rydym yn hynod falch fod Parc Padarn wedi sicrhau’r faner werdd eto eleni. Mae’r wobr yma’n dangos sut mae Gwynedd yn cymryd balchder yn y ffaith ein bod gennym y parc hyfryd yma sydd yn cynnig profiad unigryw i drigolion Gwynedd ac ymwelwyr.

“Mae sicrhau’r statws yma yn gydnabyddiaeth o ymroddiad a gwaith caled y staff sydd yn gweithio yno, ac yn arwydd amlwg fod y Parc yn cynnig profiad anhygoel.” 

Cyflwynir rhaglen Gwobr y Faner Werdd yng Nghymru gan yr elusen amgylcheddol, Cadwch Gymru’n Daclus, gyda chefnogaeth Llywodraeth Cymru. Caiff ei beirniadu gan arbenigwyr mannau gwyrdd, sydd yn gwirfoddoli eu hamser i ymweld â safleoedd sy’n ymgeisio a’u hasesu yn erbyn wyth maen prawf llym, yn cynnwys safonau garddwriaethol, glendid, rheolaeth amgylcheddol a chyfranogiad cymunedol.

Mae Parc Gwledig Padarn yn agored yn ddyddiol drwy gydol y flwyddyn. Am fwy o wybodaeth am Barc Gwledig Padarn neu barciau eraill dan reolaeth Cyngor Gwynedd, ewch i’r wefan: www.gwynedd.llyw.cymru a chlicio ar ‘Hamdden, Parciau a Digwyddiadau’ ar y dudalen gartref.

LLUNIAU: Staff Parc Padarn gyda’r Faner Werdd.