Gwobr diogelwch ffyrdd cenedlaethol i wirfoddolwr o Dremadog

Dyddiad: 06/08/2019
Ysgol Y Gorlan 1

 

Mae Eirian Farrell o Dremadog sy’n cynorthwyo tîm Diogelwch Ffyrdd Cyngor Gwynedd wedi ennill gwobr genedlaethol “Diogelwch Ffyrdd Cymru” am ei chyfraniad dros y blynyddoedd.

 

Dechreuodd Eirian wirfoddoli i gynorthwyo'r tîm Diogelwch Ffyrdd Gwynedd i gynnal sesiynau Kerbcraft yn Ysgol Y Gorlan, Tremadog yn 2010 pan oedd ei mab yn ddisgybl ym mlwyddyn 1.  

 

Meddai’r Cynghorydd Gareth Griffith, Aelod Cabinet Amgylchedd Cyngor Gwynedd: “Braf gweld cydnabyddiaeth am gyfraniad gwerthfawr Eirian i’r gwasanaeth Diogelwch Ffyrdd. Llongyfarchiadau mawr i Eirian a diolch iddi am y blynyddoedd o wasanaeth.”

 

Dywedodd Shirley Williams, sy’n swyddog yn Uned Diogelwch Ffyrdd Cyngor Gwynedd: “Rydym yn gwerthfawrogi'r ffaith ei bod yn arferol i rieni wirfoddoli tra bod eu plentyn yn cymryd rhan yn yr hyfforddiant. Ond serch hynny, mae Eirian wedi parhau hyd heddiw i wirfoddoli i’r Uned er budd plant eraill yn yr ysgol ac mae ymdrechion anhunanol Eirian yn help mawr i'r gwaith diogelwch ffyrdd yn yr ysgol.

 

“Mae hi bob amser yn brydlon a dibynadwy ac yn cyrraedd gyda gwên fawr i gyfarch y plant. Mae hi'n boblogaidd iawn gyda'r holl blant ac mae'n uchel ei pharch ymhlith aelodau staff yr ysgol a holl staff yr Uned.  Mae Eirian bob amser yn mynd y filltir ychwanegol; mae hi'n ymroddedig ac yn mynd y tu hwnt i bob galwad dyletswydd fel rhiant ac wedi cyfrannu cymaint at y fenter diogelwch ffyrdd hon.”

 

Ychwanegodd Eleri Morgan Davies, Pennaeth Ysgol y Gorlan: “Mae Anti Eirian yn gefnogwr brwd o les a diogelwch plant ers blynyddoedd lawer. Bu'n gwirfoddoli'n wythnosol efo hyfforddiant Carys Ofalus, Diogelwch y Ffyrdd gan gymryd ei chyfrifoldeb o ddifri. Mae hi wastad yn barod i helpu.

 

“Does dim dwywaith bod ei chymorth i'r ysgol wedi dysgu degau o blant i groesi yn ddiogel. Mawr yw ein diolch iddi.”

 

LLUN: Eirian Farrell o Dremadog gyda’i gwobr “Diogelwch Ffyrdd Cymru”