Gwasanaethau bws rheolaidd yn dychwelyd rhwng Criccieth a Chaernarfon

Dyddiad: 27/08/2019

Mae Cyngor Gwynedd yn falch o gadarnhau bod gwasanaeth bws cyhoeddus rheolaidd ychwanegol wedi cael eu hail-gyflwyno rhwng Criccieth a Chaernarfon ers 27 Awst.

Yn dilyn newidiadau yn sgil dileu trwydded cwmni oedd yn arfer darparu bysiau ar hyd y llwybr, dau fws y dydd oedd wedi bod yn rhedeg rhwng Criccieth a Chaernarfon. Ond, mae’r Cyngor wedi bod yn gweithio i sicrhau cyflwyno rhagor o wasanaethau, ac yn falch o gadarnhau y bydd cwmni Gwynfor Coaches yn cynnig pedair siwrne ychwanegol fydd yn rhedeg rhwng Criccieth, trwy Rhoslan ac ymlaen i Gaernarfon o 27 Awst.

Meddai’r Cynghorydd Gareth Griffith, Aelod Cabinet Amgylchedd Cyngor Gwynedd gyda chyfrifoldebau am faterion trafnidiaeth:

“Rydw i’n falch iawn y bydd gwasanaethau ychwanegol rŵan yn eu lle rhwng Criccieth a Chaernarfon ac yn gobeithio y bydd trigolion lleol yn gwneud defnydd llawn o’r gwasanaeth.

“Mae swyddogion y Cyngor wedi bod yn gweithio’n galed i ddeall anghenion lleol ac i drafod gyda darparwyr bws i geisio cyfarch yr angen o fewn yr adnoddau sydd ar gael i ni. Rydym yn falch y bydd y gwasanaeth yma, sydd yn bwysig iawn i lawer o drigolion yr ardal yn cynyddu.”

Dywedodd y Cynghorydd Eirwyn Williams, sy’n cynrychioli Criccieth ar Gyngor Gwynedd:

“Mae hyn yn newyddion da iawn i bobl leol ardal Criccieth. Roeddem wedi gweld colli’r gwasanaethau rheolaidd oedd yn teithio rhwng Criccieth a Chaernarfon a thrwy Rhoslan ac yn falch ofnadwy y bydd y gwasanaeth bws ychwanegol ar gael rwan.

“Yn y cyfnod yma o heriau ariannol, mae’n rhaid i’r Cyngor allu dangos fod yna angen am y gwasanaeth, ac mi fyddwn i felly yn annog pobl i wneud y mwyaf o’r gwasanaeth.”

Bydd y gwasanaeth 1R yn weithredol hyd at pedair siwrne’r dydd rhwng Criccieth a Chaernarfon, gan deithio trwy Rhoslan.

Mae manylion llawn am y gwasanaethau i’w gweld ar wefan y Cyngor: www.gwynedd.llyw.cymru/bws