Nifer teithwyr TrawsCymru yn cynyddu

Dyddiad: 14/08/2018
trawscymru

Mae'r cynllun  sy'n caniatáu i bawb deithio am ddim ar rwydwaith bysiau TrawsCymru ar benwythnosau yn profi'n llwyddiant, gan fod cynnydd sylweddol yn nifer y bobl sy'n ei ddefnyddio, ac ar rai llwybrau, mae cynnydd o dros 100%.

Mae dau wasanaeth ar gael yng Ngwynedd sy’n cysylltu’r de gyda’r gogledd a'r dwyrain gyda’r gorllewin. 

Ers i Lywodraeth Cymru gychwyn y cynllun, mae wedi profi yn llwyddiannus iawn. Yng Ngwynedd, gellir defnyddio’r gwasanaethau canlynol yn y sir: 
- T2 Aberystwyth - Bangor 
- T3 Abermaw - Wrecsam 

Cyhoeddodd y Prif Weinidog gyllid ar gyfer teithio am ddim ar y penwythnosau ar rwydwaith y Traws Cymru ym mis Mawrth 2017.  Gan fod y cynllun hwn wedi bod mor llwyddiannus mae wedi cael ei ymestyn hyd at ddiwedd Mawrth 2019.

Am ragor o wybodaeth, ewch i http://www.cy.trawscymru.info/ neu cysylltwch gydag Uned Cludiant Integredig Cyngor Gwynedd trwy e-bostio cludiant@gwynedd.llyw.cymru neu ffonio 01766 771 000.