Gwaith creadigol i'w weld ym Mlaenau Ffestiniog

Dyddiad: 14/08/2018

ChrisClunn 2. Beirdd-y-Banc- Bwyd-Food-Bank-Poets

Mae dwy arddangosfa i’w gweld ar hyn o bryd yn oriel Llyfrgell Blaenau Ffestiniog.

Un o’r arddangosfeydd yw gwaith gan y ffotograffydd dawnus Chris Clunn, sef casgliad o luniau ‘Meirionnydd – Ffermio’r Hen Deyrnas’. Mae’r ffotograffau yma o bobl sydd yn byw ac yn gweithio ar ffermydd mynyddig ym Meirionnydd yn cynnig mewnwelediad difyr i fyd amaethyddiaeth yng nghefn gwlad Cymru.

Yn ystod ei yrfa mae Chris Clunn wedi ennill clod am ei allu i ddal a chroniclo elfennau o fewn cymunedau. Ymysg nifer o brosiectau mae wedi cyhoeddi llyfrau ar ffermio ym Meirionnydd, Marchnad Smithfield ac ‘Eels Pie and Mash,’ sef astudiaeth o lefydd bwyta yn Llundain, a fu iddo werthu allan o fewn misoedd.

Hefyd i’w weld mae’r arddangosfa ‘Beirdd y Banc Bwyd.’  Yn ddiweddar bu’r bardd a’r awdur Sian Northey yn Fardd Preswyl banc bwyd Blaenau Ffestiniog. Yn ogystal â gwirfoddoli yno, mae hi wedi ysgrifennu am ei phrofiad a wedi cynnal cyfres o weithdai ysgrifennu creadigol efo plant mewn tair ysgol yn yr ardal, sef Ysgol y Moelwyn, Ysgol Manod ac Ysgol Bro Hedd Wyn.

Mae’r plant wedi cael y cyfle hefyd i weithio gyda’r artist gweledol Mari Gwent o Lanuwchllyn i baratoi’r gwaith sydd i’w weld yn yr arddangosfa drwy ymgorffori darnau o’u cerddi.

Meddai Mari Gwent: “Roedd y plant yn barod iawn i gyfuno gwaith celf â brawddegau neu eiriau o’u cerddi, gan greu cyfanwaith trawiadol sy’n adlewyrchu eu meddyliau am y banc bwyd.”

Noddwyd y prosiect gan Gorfforaeth Bedyddwyr Dinbych, Fflint a Meirion a’i drefnu gan y Dref Werdd, gyda’r bwriad i godi ymwybyddiaeth o waith y banc bwyd lleol.

Bydd y ddwy arddangosfa ar agor hyd at 15 Medi yng Nghanolfan Maenofferen, Llyfrgell Blaenau Ffestiniog.

Mae’r llyfrgell ar agor Llun 10am-1pm/ 2pm-6pm; Mawrth 2pm-5pm; Mercher 2pm-6.30pm; Gwener 2pm-6pm; Sadwrn 10am-12.30pm.

Lluniau:

1 - William Jones, Plas y Brithdir gan Chris Clunn

2 - Rhan o arddangosfa ‘Beirdd y Banc Bwyd.’