Elvis yn ymweld â dosbarth aerobics dŵr ym Mangor

Dyddiad: 03/08/2018
Elvis

Cafwyd ychydig o newid i'r dosbarth Aerobics dŵr wythnosol arferol ym mhwll nofio Bangor yn ddiweddar wrth i Elvis ymuno â'r dosbarth i berfformio rhai o'i glasuron.

 

Ymunodd Clare Harris o dîm DementiaGo Cyngor Gwynedd, sydd hefyd yn hyfforddwr Aqua gyda dynwaredwr Elis, Wynne Roberts, wrth iddi gyfarwyddo'r criw gyda’u hymarferion yn y dŵr.

 

Cytunodd Wynne Roberts, sy’n ddynwaredwr Elvis ers blynyddoedd i ddod i'r dosbarth i helpu i godi arian ar gyfer DementiaGo - y dosbarth gweithgarwch corfforol i bobl sy'n byw gyda dementia a'u gofalwyr. Cynhaliwyd bore coffi a raffl i’r selogion cyn dechrau’r dosbarth.

 

Dywedodd Clare: “Roedd dros 30 o ferched yn cymryd rhan, ac yn cael amser da iawn yn ymarfer ac yn canu efo Elvis. Hoffai'r tîm DementiaGo ddiolch i bawb sy'n gysylltiedig am eu hymdrech wych.”

 

Codwyd cyfanswm o £ 270 a fydd yn mynd tuag at ddigwyddiadau a gweithgareddau arbennig i bobl sy'n byw gyda dementia i wella eu bywydau a'u helpu i fyw'n dda gyda'r afiechyd.

 

Meddai’r Cynghorydd Craig ab Iago, Aelod Cabinet Cyngor Gwynedd sy’n arwain ar faterion hamdden: “Rydym yn cefnogi digwyddiadau arloesol fel hyn yn digwydd yn ein cyfleusterau ble mae pobl yn dod at ei gilydd i wneud ymarfer corff a hefyd yn helpu i godi ymwybyddiaeth am ddementia.

 

“Mae'r pobl sy'n mynychu'r dosbarth yn rheolaidd hefyd yn mwynhau'r agwedd gymdeithasol ac maent wedi dod yn ffrindiau agos. Mae ymarfer corff yn un o'r ffactorau risg a all helpu i leihau'r risg o dementia ac mae cael dynwaredwr Elvis ffordd wych o annog pobl i ddod draw a chymryd rhan.”

 

Am ragor o wybodaeth am y dosbarth Aerobics dŵr, cysylltwch â Chanolfan Byw'n Iach a Gweithgareddau Dŵr Bangor ar 01248 370600  neu ebostio pwllnofiobangor@gwynedd.llyw.cymru

 

LLUN: Y dynwaredwr Elvis, Wynne Roberts gyda’r criw Aerobics dŵ