Drysau'n agor i drysorau pensaernïol Gwynedd a Chonwy

Dyddiad: 29/08/2018
Ysbyty Chwarel 2018 v2

Bydd nifer o adeiladau, gerddi a lleoliadau diddorol ac anarferol hanesyddol ledled Conwy a Gwynedd yn agor i’r cyhoedd am ddim y mis Medi hwn.

Fel rhan o gynllun ‘Drysau Agored’ CADW, bydd mwy na 50 adeilad ar draws Conwy a Gwynedd yn agor eu drysau i'r cyhoedd fel rhan o raglen flynyddol sy'n dathlu treftadaeth bensaernïol Cymru.

Drwy gydol mis Medi, bydd digwyddiadau a gweithgareddau'n cael eu cynnal mewn lleoliadau ar draws y ddwy sir, gyda chyfleoedd i drigolion lleol ac ymwelwyr gael blas ar hanes a threftadaeth yr ardal. Eleni bydd y rhaglen yn croesawu ychwanegiadau newydd, gan gynnwys Castell Gwrych yn Abergele – tŷ gwledig rhestredig Gradd I sy’n atgynhyrchu pensaernïaeth Ganoloesol. Mae mewn 250 erw o erddi a thiroedd ac mae’n cynnig golygfeydd helaeth dros barcdir blaenorol gyda golygfa dros Fôr Iwerddon.

Bydd hefyd cyfle i ddathlu treftadaeth llechi cyfoethog Gwynedd drwy ymweld â nifer o safleoedd sydd wedi eu cynnwys yn enwebiad Safle Treftadaeth y Byd Llechi Cymru, gan gynnwys gweld drosoch eich hun offer meddygol gwreiddiol yr 1800au yn yr Ysbyty Chwarel, Llanberis.    

Dywedodd y Cynghorydd Ioan Thomas, Aelod Cabinet Datblygu’r Economi Cyngor Gwynedd: “Mae Drysau Agored yn gyfle gwych i fynd allan ac archwilio'r gorau sydd gan ein dwy sir i'w gynnig mewn treftadaeth bensaernïol. O eglwysi hanesyddol ac amgueddfeydd i erddi a chestyll, mae rhywbeth at ddant pawb. Yn ystod mis Medi i gyd, mae’r rhaglen yn cynnig diwrnod allan gwych, rhad ac am ddim i’r teulu cyfan, ac wir yn dangos y cyfraniad mae ein treftadaeth yn ei wneud i’r profiad ymwelwyr yng Nghonwy a Gwynedd.”

Meddai’r Cynghorydd Mark Baker, Aelod Cabinet Cyngor Conwy dros Gymunedau: “Mae Drysau Agored yn gyfle gwych i fynd allan ac archwilio'r gorau sydd gan ein dwy sir i'w gynnig mewn treftadaeth bensaernïol. O eglwysi hanesyddol ac amgueddfeydd i erddi a chestyll, mae rhywbeth at ddant pawb. Mae’r rhaglen yn cynnig diwrnod allan gwych i’r teulu cyfan, ac wir yn dangos y cyfraniad mae ein treftadaeth yn ei wneud i’r profiad i ymwelwyr yng Nghonwy a Gwynedd.”

Mae manylion yr atyniadau a fydd yn agored fel rhan o ‘Ddrysau Agored’ wedi’u cyhoeddi mewn taflen a gynhyrchwyd ar y cyd gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Conwy a Chyngor Gwynedd. Mae copïau ar gael o Ganolfannau Croeso a safleoedd treftadaeth ar draws Conwy a Gwynedd.

Gallwch lawrlwytho’r daflen a dod o hyd i fwy o wybodaeth am Ddrysau Agored yn www.conwy.gov.uk/drysauagored. Gall sefydliadau diwylliannol gofrestru o hyd ar gyfer eu cynnwys yn www.cadw.llyw.cymru/drysauagored 

LLUN: Ysbyty Chwarel, Llanberis