Cystadleuaeth Ysgolion Gwasanaeth Bwyd Harlech, ar y cyd â gwasanaethau Morwrol Cyngor Gwynedd a Blwyddyn y Môr 2018

Dyddiad: 03/08/2018
ysgol felin

Gyda'r cynnydd o ran yr "effaith Attenborough", mae 2018 wedi gweld y wasg yn rhoi cryn dipyn o sylw i'r modd y mae ein cefnforoedd, ein traethau a'n moroedd yn cael eu llygru gan sbwriel a phlastig sy'n cael effaith fawr ar fywyd môr.

Gyda hyn mewn golwg, penderfynodd Gwasanaeth Bwyd Harlech lansio ei gystadleuaeth Eco-ysgolion ar y cyd â gwasanaethau morol Cyngor Gwynedd. Cafodd y gystadleuaeth ei hanelu at ysgolion ledled ardaloedd Cyngor Gwynedd, Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy, a Chyngor Sir Ynys Môn. Gofynnodd Gwasanaeth Bwyd Harlech i'r plant ysgol dynnu llun neu ysgrifennu cerdd a fyddai'n hyrwyddo'r thema "cadw'r traethau'n lân".

Roedd y wobr i'r buddugwyr yn £500, ynghyd ag iPad ar gyfer yr ysgol. Ar ôl wythnosau o feirniadu'r ceisiadau, roedd y poster buddugol yn ymdrech ar y cyd gan Ilse Margreta Griffith ac Elin Haf Owen o Ysgol Y Felinheli.

Roedd dros 40 o ysgolion wedi cymryd rhan yn y gystadleuaeth, a thros 500 o geisiadau wedi dod i law. Roedd safon y ceisiadau wedi ei gwneud yn anodd iawn dewis un enillydd yn unig, felly cyflwynwyd dwy ail wobr o docynnau teulu a gafodd eu rhoi trwy garedigrwydd Ewyn Eryri/Surf Snowdonia. Ceiri Davies o Ysgol Pentreuchaf a Ffion Mai Jones-Davies o Ysgol Aber-erch oedd y ddwy a ddaeth yn ail.

Cadwch eich llygaid ar agor o gwmpas ein harfordir am boster yr enillwyr. Os gwelwch y poster, mae croeso i chi gymryd llun ohono a'i rannu â Gwasanaeth Bwyd Harlech @harlechfoods ar Facebook a Twitter.

Hoffai Gwasanaeth Bwyd Harlech, ynghyd â Chyngor Gwynedd a'r gwasanaethau morwrol, ddweud diolch enfawr a llongyfarchiadau i bawb.