Cartref newydd dros dro i Wasanaeth Dementia Pwllheli

Dyddiad: 01/08/2018
Dementia Pwllheli

Mae defnyddwyr gwasanaeth a staff yn cael budd o adeilad mwy wedi i’w gwasanaeth dydd dementia symud i gyn ysgol yn y Ffôr.

 

Mae'r gwasanaeth, sydd wedi bod yn yr Ala ers 25 mlynedd, wedi symud dros dro i Hafod Lon, cyn symud i'w gartref parhaol yn Ysbyty Bryn Beryl y flwyddyn nesaf.

 

Mae'r adeilad mwy wedi rhoi mwy o le i staff i gynnal gweithgareddau i'w defnyddwyr a hefyd yn darparu gardd ddiogel iddynt ei defnyddio. 

 

Dywedodd Violet Owen, Cynorthwydd Gofal Iechyd i'r gwasanaeth: "Rydym wedi gwirioni bod gan ein gwasanaeth gartref newydd dros dro yn Hafod Lon.

 

"Mae hwn yn ddechrau newydd i ni gyd, mae gennym le mwy fydd o fudd i'r rhai sy'n defnyddio'r gwasanaeth.

 

"Mae gennym atgofion gwych o'n hamser yn yr Ala, rydym wedi cyfarfod â chymaint o bobl wahanol ac wedi gwneud ffrindiau ar hyd y daith.

 

"Ond mae'r adeilad yn hen iawn a bydd y cyfleusterau yn yr adeilad newydd yn rhoi llawer mwy o le i'n gweithgareddau, fydd er budd defnyddwyr ein gwasanaeth."

 

Bydd cam cyntaf y gwaith yn Ysbyty Bryn Beryl yn dechrau ym mis Awst a bydd yn cael ei gwblhau erbyn diwedd mis Mawrth 2019.

 

Bydd y gwaith yn cynnwys uwchraddio Uned Hafan yn llwyr i greu ward newydd, yn ogystal â dod â Gwasanaeth Dydd Asesu Dementia Uned Hafan a'r cyn Wasanaeth Dydd Asesu Dementia yn yr Ala at ei gilydd mewn adeilad wedi ei ailwampio yng nghefn yr ysbyty.

 

Dywedodd Marianne Jones, Gwasanaethau Cymdeithasol Cyngor Gwynedd, a ddechreuodd weithio i'r gwasanaeth dydd dementia 14 mlynedd yn ôl: "Mae pobl yn dod atom o bob cwr o Ddwyfor ac rydym wedi gwirioni y gallwn yn awr gynnig adeilad mwy.

 

"Mae awyrgylch mor hyfryd yn ein gwasanaeth dydd bob amser ac rwy'n siŵr y bydd hyn yn parhau yn ein hadeilad newydd.

 

"Mae'n newyddion gwych ein bod yn gallu parhau â'r gwasanaeth pwysig hwn yn y gymuned nes byddwn yn symud i'n cartref newydd parhaol yn Ysbyty Bryn Beryl y flwyddyn nesaf."

Ddechrau mis Awst, bydd Gwasnaeth Dydd Dementia Uned Hafan Ysbyty Bryn Beryl hefyd yn symud i Hafod Lon.

 

Dywedodd Chris Lynes, Cyfarwyddwr Nyrsio Ardal y Gorllewin i Fwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr: "Roedd Gwasanaeth Dydd Dementia yr Ala yn cael ei gynnal mewn adeilad gwael.

 

"Rydym yn ddiolchgar iawn i Gyngor Gwynedd am eu cefnogaeth i ddynodi adeilad dros dro i'r ddau wasanaeth tra bydd ein gwaith ailwampio yn mynd ymlaen.

 

"Bydd yr adeilad mwy yn sicr o fudd i ddefnyddwyr y gwasanaeth a'n staff."

 

LLUN: Defnyddwyr gwasanaeth a staff yn eu llety newydd yn Hafod Lon, y Ffôr.