Canlyniadau TGAU 2018

Dyddiad: 23/08/2018

 

Mae Cyngor Gwynedd wedi llongyfarch disgyblion y sir ar lwyddiant eu canlyniadau TGAU.

 

Dywedodd y Cynghorydd Gareth Thomas, Aelod Cabinet Cyngor Gwynedd dros Addysg:

 

“Mae’r rhain yn ganlyniadau da iawn; mae’r disgyblion i’w llongyfarch yn fawr. Rydym yn awyddus i weld pob un o’n pobl ifanc yn llwyddo. Hoffwn ddiolch i’r athrawon am eu gwaith caled a chyson trwy gydol y flwyddyn.”

 

Wrth longyfarch y disgyblion ar eu llwyddiant, dywedodd Garem Jackson, Pennaeth Addysg Cyngor Gwynedd:

 

“Mae canlyniadau TGAU yn dda iawn eleni ac yn dyst i ymroddiad ein pobl ifanc. Llongyfarchiadau iddynt am eu gwaith caled a’u llwyddiant.

 

“Mae’r canlyniadau da hyn yn adlewyrchu’r pwyslais a roddir yn ysgolion Gwynedd ar gynhwysiad, cyfle cyfartal a llwyddiant disgyblion fel unigolion.”

 

Cyfeiriodd Garem Jackson at lwyddiannau amlwg mewn rhai pynciau unigol.

 

Ychwanegodd Mr Jackson: “Mae’r canlyniadau yn dda mewn nifer o bynciau ond yn arbennig yn y pynciau canlynol: Cymraeg Iaith a Llenyddiaeth, Bywydeg, Cemeg, Ffiseg, Ffrangeg, Hanes, Cerdd, Addysg Gorfforol, Astudiaethau Busnes ac Astudiaethau Crefyddol.       

           

“Pleser hefyd yw cael nodi bod llawer o’n pobl ifanc wedi cael llwyddiant mewn pynciau galwedigaethol.”