Teithio am ddim ar fws y TrawsCymru

Dyddiad: 23/08/2017
TrawsCymru

Mae cynllun wedi ei lansio sy’n caniatáu i bawb deithio am ddim ar rwydwaith bysiau TrawsCymru ar benwythnosau. Mae dau wasanaeth ar gael yng Ngwynedd sy’n cysylltu’r de gyda’r gogledd a'r dwyrain gyda’r gorllewin.

Ers i Lywodraeth Cymru gychwyn y cynllun ddechrau Gorffennaf, mae wedi profi yn lwyddiannus iawn. Yng Ngwynedd, gellir defnyddio’r gwasanaethau canlynol yn y sir:

-       T2   Aberystwyth - Bangor

-       T3   Abermaw - Wrecsam 

Dywedodd y Cynghorydd Dafydd Meurig, yr Aelod Cabinet ar Gyngor Gwynedd sydd â gofal dros Drafnidiaeth: “Mae gwneud y defnydd gorau o’r cyfleoedd cludiant cyhoeddus sydd ar gael yng Ngwynedd yn profi’r galw am y gwasanaethau. Yn ei dro, mae hynny yn cefnogi achosion busnes i gynnal a gwella’r ddarpariaeth sydd ar gael ac yn profi gwerth yn ein buddsoddiad i’r rhwydwaith cludiant.

“Os ydych yn fyfyriwr sy’n teithio gartref am benwythnos, yn mynd i ymweld â ffrindiau neu teithio er pleser, mae ein neges yn syml – gwnewch y mwyaf o’r gwasanaeth TrawsCymru.”

Meddai’r Cynghorydd Ioan Thomas, Aelod Cabinet Cyngor Gwynedd sydd â gofal dros Ddatblygu’r Economi: “Mae digonedd i’w weld a’i wneud yng Ngwynedd ac mae’r  rhwydwaith TrawsCymru yn cynnig cyfleoedd i fynd i nifer o lefydd arbennig ac unigryw yn y sir megis Caernarfon, Porthmadog, Dolgellau a’r Bala.

“Mae’r TrawsCymru hefyd yn mynd at nifer o atyniadau a gweithgareddau fel y traethau, llwybr yr arfordir, cestyll a Rheilffyrdd Ffestiniog ac Eryri – cyfle gwych i drigolion ac ymwelwyr i’r ardal i wneud y mwyaf o leoliadau arbennig o fewn y sir a thu hwnt.” 

 Am ragor o wybodaeth, ewch i http://www.cy.trawscymru.info/ neu cysylltwch gydag Uned Cludiant Integredig Cyngor Gwynedd trwy e-bostio cludiant@gwynedd.llyw.cymru neu ffonio 01766 771 000.