Gweinidog yn ymweld â gweithgareddau chwaraeon Gwynedd

Dyddiad: 22/08/2017
YmweliadRebeccaEvans

Mae’r Gweinidog Gwasanaethau Cymdeithasol ac Iechyd Cyhoeddus Llywodraeth Cymru wedi cael y cyfle i weld amrywiaeth o weithgareddau corfforol sy’n cael ei gynnig gan dîm Byw’n Iach Cyngor Gwynedd yn ddiweddar.

Fel rhan o’r ymweliad, cafodd Rebecca Evans AC gyflei weld y gwersyll chwaraeon haf yng Nghanolfan Hamdden Arfon, Caernarfon ar waith. Mae’n darparu amrediad o weithgareddau o dennis ac athletau i judo a nofio i blant oedran ysgol gynradd trwy gydol y gwyliau haf.

Yn ychwanegol, fe wnaeth y Gweinidog ymweld â gwersyll rygbi sy’n cael ei gynnal mewn partneriaeth rhwng tîm Chwaraeon am Oes Cyngor Gwynedd, Undeb Rygbi Cymru a Chlwb Rygbi Caernarfon. Fe ddarparodd gyfle i arddangos y gwaith sydd wedi ei ganmol gan Undeb Rygbi Cymru ar draws y sir wrth hyrwyddo rygbi fel cyfle chwaraeon positif ar gyfer bechgyn a merched ar draws y sir.

Dywedodd Rebecca Evans, Gweinidog Gwasanaethau Cymdeithasol ac Iechyd Cyhoeddus: “Gyda chyfoeth o adnoddau naturiol ar garreg y drws, mae Gwynedd yn lle gwych i gymryd rhan mewn gweithgareddau awyr agored a chwaraeon.

“Mae wedi bod yn braf gweld yr amrediad o weithgareddau sydd ar gael i blant yng Ngwynedd fel rhan o wersylloedd Chwaraeon a Rygbi yn ystod gwyliau’r haf. Roedd brwdfrydedd y staff a’t hwyl roedd y plant yn ei gael yn glir i bawb ei weld.”

Meddai Aelod Cabinet Cyngor Gwynedd sy’n arwain ar faterion Byw’n Iach, y Cynghorydd Craig ab Iago: “Ein gweledigaeth trwy dîm Byw’n Iach Cyngor Gwynedd ydi ysbrydoli a chefnogi pobl Gwynedd i fyw bywydau iach. Rydan ni’n gwneud hyn drwy ddarparu gweithgareddau hamdden yn ogystal â darparu nifer o gyfleoedd i breswylwyr fod yn actif trwy amrywiaeth o raglenni.

“Roeddem yn falch o gael y cyfle i arddangos yr amrywiaeth o gyfleoedd sydd ar gael i bobl o bob oedran yma yng Ngwynedd. Mae’r gwyliau haf ac amrywiaeth o wersyll sydd ar gael yn cynnig cyfle i gyflwyno’r cyfleodd chwaraeon gwych sydd ar gael ar gyfer ein plant ifanc ar draws y sir.”

Cafodd y Gweinidog Gwasanaethau Cymdeithasol ac Iechyd Cyhoeddus hefyd gyfle i ymweld â sesiwn DementiaGo yng Nghanolfan Hamdden Dwyfor ym Mhwllheli. Mae’r sesiynau poblogaidd yma sy’n cael eu cynnal mewn pump o ganolfannau hamdden y Cyngor ac yn cynnig dosbarthiadau gweithgaredd corfforol wythnosol ar gyfer pobl sydd gyda dementia ynghyd a’u gofalwyr.