Grwp tacluso pentref yn Llanberis

Dyddiad: 21/08/2017
Llanberis

Mae grŵp o drigolion yn Llanberis wedi ymuno yn ddiweddar am y tro cyntaf i hel sbwriel o gwmpas y pentref.

Ers lansio’r grŵp ‘Pentref Taclus Llanberis Tidy Village’, maent eisoes wedi denu nifer o gefnogwyr ar Facebook ac maent yn awyddus iawn i gydweithio i dacluso’r pentref, a hefyd i hyrwyddo eraill i wella’r amgylchedd lleol yn y pentref hanesyddol hwn yng nghanol gogoniant mynyddoedd Eryri.

Meddai sefydlydd y grŵp, Patricia Pitts: “Rwyf wedi fy mhlesio’n arw iawn gyda’r diddordeb yn y grŵp ymysg pobl leol. Dechreuodd y peth fel syniad ond gyda chymorth Trefi Taclus mae rŵan wedi newid i waith ymarferol gyda’n bore cyntaf yn hel sbwriel. Mae’n grŵp o 15 - yn cynnwys pedwar o blant - wedi casglu 15 bag o sbwriel mewn cyfnod byr o amser ac rydym rŵan yn bwriadu mynd pob bore Sul yn ystod yr haf.

Dywedodd y Cynghorydd lleol, Kevin Morris Jones: “Mae’r balchder bro ac ysbryd cymunedol yn amlwg iawn i’w weld yma yn Llanberis gyda’r ymgyrch hon gan wirfoddolwyr Pentref Taclus Llanberis. Yn yr hinsawdd o doriadau i wasanaethau’r Cyngor mae’n galonogol iawn gweld bod pobl leol yn rhoi’r grym i’w hunain, gyda chymorth Trefi Taclus, i daclo rhai o’r problemau.”

Nododd Aelod Cabinet Priffyrdd a Bwrdeistrefol Cyngor Gwynedd, y Cynghorydd Gareth Wyn Griffith: “Mae’n wych gweld cymunedau, fel Llanberis, yn cymryd perchnogaeth o’r broblem ac yn mynd ati i lanhau eu pentrefi. Dyma falchder bro ar waith ac mae’n dangos be’ sy’n bosib gydag ychydig o help. Bydd eu hymdrechion yn ysbrydoli eraill, ynghyd a chywilyddio rhai sy’n diystyru ein hamgylchedd lleol.”

Darparwyd offer i alluogi’r grŵp i hel sbwriel gan fenter Trefi Taclus Cyngor Gwynedd, sydd wedi’i hariannu gan Lywodraeth Cymru, sydd a’r nod o hyrwyddo cymunedau i wella safon yr amgylchedd lleol. Mae Pentref Taclus Llanberis yn ddiolchgar i Fenter Fachwen, Siemens Healthineers Llanberis,a Chadwch Gymru’n Daclus am eu cymorth.

Os oes unrhyw un â diddordeb yn y grŵp o Lanberis ewch i dudalen Facebook Pentref Taclus Llanberis neu e-bostiwch pentreftaclusllanberis@outlook.com neu galwch i mewn yn Fenter Fachwen ar Stryd Fawr Llanberis.

Gall unrhyw un sy’n ei gael yn euog o daflu sbwriel mewn man cyhoeddus wynebu orchymyn llys a dirwy o hyd at £2,500. I adrodd am unrhyw achosion o dipio anghyfreithlon, cysylltwch gyda thîm gorfodaeth stryd Cyngor Gwynedd ar 01766 771000.

Am ragor o wybodaeth am gynllun Trefi Taclus Cyngor Gwynedd neu os byddech chi’n hoffi cychwyn grŵp cymunedol, cysylltwch gyda’r tîm ar  01766 771000 neu e-bostio trefitaclus@gwynedd.llyw.cymru i ofyn am becyn cymunedol.