Drysau'n agor i drysorau pensaernïol Gwynedd

Dyddiad: 29/08/2017
Castell Penrhyn

Bydd mynediad am ddim i’r cyhoedd i nifer o adeiladau hanesyddol, gerddi a lleoliadau diddorol ac anarferol ledled Gwynedd a Chonwy y mis Medi hwn.

Fel rhan o gynllun ‘Drysau Agored’ CADW, bydd mwy na 60 o adeiladau ar draws Gwynedd a Chonwy yn agor eu drysau i'r cyhoedd ar ddiwrnodau yn ystod y mis fel rhan o raglen flynyddol sy'n dathlu treftadaeth bensaernïol Cymru.

 Mae eiddo’n  amrywio o eglwysi yn cynnwys Eglwys y Santes Fair  Caernarfon, Capel Carmel , Aberdaron i Cae‘r Gors ger Caernarfon, Plas Glyn y Weddw, Llanbedrog  yn ogystal ag Archifdy  Meirionnydd yn Nolgellau ac Amgueddfa Lloyd George yn Llanystumdwy.

Eleni mae’r rhaglen yn cynnwys safleoedd sy’n gysylltiedig a’r cais am statws Safle Treftadaeth y Byd i ardaloedd llechi Cymru, gan gynnwys Castell Penrhyn, Bangor, Amgueddfa Morworol Porthmadog ac Ysbyty’r Chwarel Llanberis.

Drwy gydol mis Medi, bydd digwyddiadau a gweithgareddau'n cael eu cynnal mewn lleoliadau ar draws y sir, gyda chyfleoedd i breswylwyr lleol ac ymwelwyr gael blas ar hanes a threftadaeth yr ardal.

Mae mwy o eiddo a digwyddiadau'n cael eu hychwanegu drwy'r amser, a gellir eu gweld ar wefan CADW  a defnyddio'r canfyddwr digwyddiadau.

Dywedodd y Cynghorydd Ioan Thomas, Aelod Cabinet Cyngor Gwynedd gyda chyfrifoldeb dros Ddatblygu’r Economi:

“Mae Drysau Agored yn gyfle gwych i ganfod y gorau sydd gan ein dwy sir i'w gynnig mewn treftadaeth bensaernïol. O eglwysi hanesyddol ac amgueddfeydd i erddi a chestyll, mae rhywbeth at ddant pawb. Mae’r rhaglen yn cynnig diwrnod allan gwych i’r teulu cyfan, ac wir yn dangos y cyfraniad mae ein treftadaeth yn ei wneud i’r profiad ymwelwyr yng Ngwynedd a Chonwy.”

Mae manylion rhai o’r atyniadau a fydd ar agor fel rhan o ‘Ddrysau Agored’ 2017 wedi’u cyhoeddi mewn taflen a gynhyrchwyd ar y cyd gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Conwy a Chyngor Gwynedd. Gallwch lawrlwytho’r daflen a dod o hyd i fwy o wybodaeth am Ddrysau Agored yn www.ymweldageryri.info.  Mae copïau ar gael o  safleoedd treftadaeth ar draws Conwy a Gwynedd.

Mae cyfle o hyd i sefydliadau diwylliannol gofrestru er mwyn cael eu cynnwys yn Drysau Agored drwy fynd i wefan CADW