Disgo distaw Owain Glyndŵr – digwyddiadau gwahanol iawn yng nghestyll Gwynedd

Dyddiad: 07/08/2017
Disgo

Mae digwyddiadau ‘Disgo Distaw Owain Glyndŵr’ wedi eu cynnal mewn pedwar o gestyll Safle Treftadaeth y Byd yr ardal dros yr wythnosau diwethaf.

Gan gychwyn y daith yn Biwmaris ac yna yng Nghonwy, aeth y disgo ymlaen i gestyll Harlech a Chaernarfon, gyda hanes gwrthryfel Owain Glyndŵr yn dod yn fyw drwy gyfres o draciau sain a dawns.

Roedd y perfformiadau yn llwyddiannus iawn, gyda nifer uchel o dicedi wedi eu gwerthu a’r adborth gan yr holl fynychwyr yn galonogol a phositif. Roedd amrywiaeth o fynychwyr hen ac ifanc yn cymysgu ac yn cymryd rhan ac yn ymgolli yn y profiad.

Meddai’r Cynghorydd Ioan Thomas, Aelod Cabinet Datblygu Economaidd Cyngor Gwynedd: "Yr haf hwn rydym wedi cael ein hysbrydoli i greu digwyddiad chwedlonol mewn lleoliadau ‘byd enwog’ a ysbrydolwyd gan stori Owain Glyndŵr. Rydym yn awyddus i adeiladu ein heconomi gyda’r nos drwy greu nosweithiau unigryw a hwyl ar gyfer ymwelwyr a phobl leol ac roedd y digwyddiadau yma yn ffordd wych o wneud hynny.”

Plethiant o waith a gafodd ei arwain gan Gyngor Gwynedd gyda chefnogaeth a chydweithrediad Cadw, Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri, Cyngor Sir Ynys Môn a Chyngor Bwrdeistref Sirol Conwy oedd y disgo ac roedd y cynhyrchiad ei hun wedi ei chreu gan Light Ladd & Emberton. Pwrpas y digwyddiadau oedd hyrwyddo Blwyddyn Chwedlau 2017 Croeso Cymru, ac fe noddwyd y prosiect hwn gan Lywodraeth Cymru drwy'r gronfa Ymgysylltu Twristiaeth Ranbarthol Croeso Cymru.