Cymunedau Crefftus - Hyfforddiant ym maes cynhyrchu a gwerthu crefftau

Dyddiad: 10/08/2017

Mae Uned Celfyddydau Cymunedol Cyngor Gwynedd wedi bod yn cynnal rhaglen hyfforddi llwyddiannus o'r enw 'Cymunedau Crefftus' ar gyfer bobl Gwynedd ers blwyddyn neu ddwy bellach a bydd cwrs arall yn cychwyn ym mis Medi yn Storiel, Bangor. 

Pwrpas y cwrs ydi cynnig arweiniad ac anogaeth i fyfyrwyr sy'n awyddus dysgu mwy am greu crefftau ac anrhegion o gartref. Mae myfyrwyr yn cael cyfle i arbrofi â gwahanol dechnegau a chrefftau, dysgu sut i farchnata a gwerthu oddi ar y we a mynychu ffair grefftau i werthu eu cynnyrch.

Mae’r hyfforddiant yn cael ei ddarparu gan Rebecca Hardy-Griffith a Morgan Griffith o gwmni DyfalDonc (www.dyfaldonc.com) sy'n wneuthurwyr a hyfforddwyr brwdfrydig a phrofiadol. Mae’r ddau yn rhannu o’u profiadau a’u gwybodaeth gan eu bod hwythau wedi bod drwy’r broses o sefydlu cwmni eu hunain dros y blynyddoedd diwethaf.

Dros wyth wythnos y cwrs mae'r myfyrwyr yn cael creu amryw o grefftau ac anrhegion unigryw. Uchafbwynt a diweddglo’r cynllun yw mynychu Ffair Grefftau Nadolig ble bydd gofyn iddynt gydweithio i hyrwyddo a gwerthu eu cynnyrch.

Bydd y cwrs sydd ar gael ar gyfer trigolion Gwynedd yn unig - yn cael ei gynnal yn wythnosol rhwng 9:30 a 12:30yb ar ddyddiau Mawrth gan gychwyn ar 5 Medi. Bydd myfyrwyr hefyd yn gwerthu eu cynnyrch mewn ffair grefftau Nadolig ym mis Tachwedd am ffi o £30.

Os byddech chi’n hoffi mynychu’r cwrs neu os oes arnoch angen mwy o fanylion, cysylltwch ag Uned Celfyddydau Cymunedol Cyngor Gwynedd drwy ebostio: gwawrwynroberts@gwynedd.llyw.cymru neu ffonio 01286 679721 / 07789 032517. Mae rhagor o wybodaeth hefyd ar gael arlein: www.gwyneddgreadigol.com