Cyfle arbennig i gerddorion lleol yn Ŵyl Rhif 6 ym Mhortmeirion drwy gwmni cymunedol CEG

Dyddiad: 23/08/2017
Billy Bibby

Bydd CEG, (Cerddoriaeth Eryri a'r Gogledd), cwmni cymunedol, gyda chymorth Cyngor Gwynedd, yn arddangos talent o Eryri ar lwyfan dwyieithog 'The Woodcutter's Lodge' yn yr ŵyl gelfyddydol a cherddoriaeth unigryw a mwyaf Gogledd Cymru - Gŵyl Rhif 6 ym Mhortmeirion, ar 8 hyd 10 Medi.

Dyma gam mawr i'r grŵp, sydd wedi bod yn gweithio'n galed yn wirfoddol i gynrychioli'r gerddoriaeth eang sy'n cael ei greu yng ngogledd-orllewin Cymru dros y ddwy flynedd diwethaf. Bydd y cyfle yma yn ei weld yn rhannu’r safle yn y goedwig ‘Lost in the Woods’ gyda thair llwyfan arall yn cynrychioli cerddoriaeth o Gymru, sef BBC Gorwelion/Horizons, Nyth Gwydir a Sŵn, gyda CEG yn benodol yn arddangos talent ifanc ac artistiaid annibynnol o Wynedd a’r Gogledd.

O 12-8y.h bob dydd, bydd y perfformiadau yn amrywio o'r dalent ifanc a newydd o Wynedd, yn dechrau ar eu taith gerddorol, (o fewn brosiect Yn Y Golau CEG) a manteisio ar y cyfle hwn i berfformio mewn gŵyl fel hyn, fel Ffracas, Band Ysgol Ardudwy, Wermod a Magi Tudur, i rai sydd wedi gweld llwyddiant cynyddol yn 2017, fel cyn aelod Catfish & The Bottlemen, Billy Bibby & the Wry Smiles; SERA, bu'n canu'n fyw ar BBC Radio 2 ac yn brif berfformwyr yn ŵyl Gymraeg Gogledd America yn Efrog Newydd, dim ond wythnos cyn Gŵyl Rhif 6. Hefyd, gair llafar gyda Mr Phormula, a'r beirdd Martin Daws a Sophie McKeand, i fiwsig Sipsiwn-jazz The Bortowski Swing a'r bandiau Cymraeg Calfari a Synnwyr Cyffredin.

Meddai’r Cynghorydd Ioan Thomas, Aelod Cabinet Datblygu’r Economi Cyngor Gwynedd: “Fel Cyngor, rydym yn falch iawn o gefnogi’r cyfle yma i artistiaid lleol a fydd yn cael y cyfle i berfformio yng Ngŵyl Rhif 6. Bydd yn sicr o fod yn brofiad arbennig i’r perfformwyr yma ac yn gyfle gwych i gyrraedd cynulleidfa newydd. Pob lwc i bob un o’r artistiaid lleol fydd yn perfformio eleni ac rwy’n siŵr y bydd y profiad o fudd iddyn nhw ar gyfer y dyfodol.”

Mae dros 20 o fandiau ac artistiaid, mor amrywiol, ond yn rhannu'r gred o fod yn gydweithredol, chwarae miwsig cyffrous, sy’n seiliedig yng Ngogledd- orllewin Cymru. Ewch i mewn i'r goedwig yn yr ŵyl i gael eich syfrdanu gan gerddorion sy'n byw ar garreg eich drws yn Eryri.

Mae aelodau CEG yn gweithio gyda’i gilydd i ddod o hyd i gyfleoedd gwych i gerddorion lleol ac wedi lansio label yn ddiweddar. Dysgwch fwy a sut i fod yn rhan o CEG yma - http://www.cegrecords.comneu ar Facebook.

I gael eich tocynnau i’r ŵyl ewch i www.festivalnumber6.com

Am fwy o wybodaeth cysylltwch â CEG ar ceg.cymru@gmail.com / 07800761533