Cadw plant Pesda'n ddiogel

Dyddiad: 03/08/2017
Abercaseg

Mae dau artist medrus o blith disgyblion Ysgol Abercaseg, Bethesda yn helpu i gadw plant yn ddiogel ar eu ffordd i’r ysgol.

Enillodd Osian Cross ac Ethan Artell, sy’n ddisgyblion yn Ysgol Abercaseg, Bethesda, gystadleuaeth i greu posteri sy’n rhybuddio gyrwyr fod ardal 20mya newydd tu allan yr ysgol. Bydd y posteri yn cael eu troi i fod yn arwyddion ffordd i’w gosod ar y ffordd fawr tu allan yr ysgol.

Yn dilyn cais gan yr aelod lleol o Gyngor Gwynedd, y Cynghorydd Rheinallt Puw mae ardal 20mya newydd wedi cael ei greu tu allan i’r ysgol oherwydd pryderon am ddiogelwch y disgyblion. Trefnwyd gwersi diogelwch ffordd ar gyfer plant Blwyddyn 1 hefyd.

Dywedodd y Cynghorydd Rheinallt Puw: “Rydw i’n falch iawn fod yr ardal 20mya wedi cael ei greu a rydw i’n edrych ymlaen i weld yr arwyddion. Da iawn i’r holl blant sydd wedi bod yn brysur yn creu posteri a llongyfarchiadau arbennig i Osian ac Ethan.

“Rydw i’n siŵr bydd yr arwyddion a’r cyfyngiadau cyflymder yn helpu i gadw plant yn saff wrth iddynt gerdded i’r ysgol.”