Cadw plant Pennal yn ddiogel

Dyddiad: 04/08/2017
Pennal
Mae tri artist medrus o blith disgyblion Ysgol Pennal yn helpu i gadw plant yn ddiogel ar eu ffordd i’r ysgol.

Enillodd Lilly, Chenoa a Theo, sy’n ddisgyblion yn Ysgol Pennal, gystadleuaeth i ddylunio arwydd i sy’n rhybuddio gyrwyr fod ardal 20mya newydd tu allan yr ysgol. Bydd yr arwyddion buddugol yn cael eu gosod ar y ffordd fawr tu allan yr ysgol.

Mae’r ardal 20mya newydd wedi cael ei greu yn dilyn pryderon am ddiogelwch y disgyblion tu allan i’r ysgol.

Trefnwyd gwersi diogelwch ffordd ar gyfer plant hefyd. Roedd hyn yn cynnwys sesiynau Sach Stori ar gyfer disgyblion Cyfnod Allweddol 1 a chwis diogelwch ffyrdd ar gyfer disgyblion Cyfnod Allweddol 2.

Dywedodd Shirley Wyn Williams o Wasanaeth Trafnidiaeth Cyngor Gwynedd: “Da iawn i’r holl blant sydd wedi bod yn brysur yn creu posteri a llongyfarchiadau arbennig i Lilly, Chenoa a Theo.

“Mae dysgu plant o oedran ifanc am ddiogelwch ffordd o oedran ifanc yn bwysig iawn. Rydym yn falch o fod wedi cael y cyfle i ymweld ag Ysgol Pennal a chael gweithio efo’r plant.”